Stefan Gierowski

Obraz DXLVI

Udostępnij:
Datowanie: 1985
Technika: malarstwo olejne
Materiały: płótno, farba olejna
Rozmiar:wys. 202 cm, szer. 132 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 05.01.1988
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1790

Opis dzieła

„Obraz DXLVI" to wielkoformatowa kompozycja ekspresyjna o intensywnej kolorystyce. Pasma farby nakładanej impastowo tworzą reliefową fakturę. Wprowadzają do obrazu element cielesności i materialności. Migotliwe linie rozchodzące się promieniście od środka do krawędzi płótna ożywiają płaszczyznę i budują napięcia. Sprawiają, że obraz zaczyna pulsować. W centrum kompozycji znajduje się gładka powierzchnia utrzymana w zgaszonych brązach. Za jej pomocą artysta tworzy iluzję nieokreślonej głębi.

Gierowskiego interesuje wewnętrzna przestrzeń obrazu. Praca jest całkowicie pozbawiona odniesień do przedmiotów ze świata realnego. „Obraz DXLVI" mógłby zostać nazwany abstrakcją, gdyby nie niechęć autora dla tego określenia. Swoje prace malarskie wolał nazywać bezprzedmiotowymi, bo jego zdaniem sam fakt malowania sprawia, że są one konkretem, a nie abstrakcją. Uważał obrazy nieprzedstawiające za najmocniej osadzone w prawdzie, będące emanacją, a nie naśladowaniem natury.

„Obraz DXLVI" jest zapisem pojęcia przeżytego emocjonalnie, dotyka zagadnienia współzależności koloru i światła. Artysta bada materię widzialności, wzajemne oddziaływanie barw, niuanse jakie między nimi zachodzą. Migotliwość kolorów – raz ciepłych, raz zimnych – wchodzi w relację ze światłem, które ślizga się po obrazie, odbija się od niego lub ginie w załomach mocno reliefowej faktury.

Gierowski, aby uniknąć spekulacji na temat pozamalarskich kontekstów swoich prac, od lat 50. pozbawiał je tytułów. Porządkował je za pomocą rzymskich numerów dopisywanych do słowa „obraz”. W ten sposób jego obrazy pozostały czystym malarstwem, nie obciążonym światem widzialnym. Prace pozbawione tytułów stwarzają możliwość dowolnej interpretacji, artysta niczego nie narzuca, pozostawiając dowolność odbiorcom. Praca została nabyta do zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi bezpośrednio od artysty.  

Dorota Stolarska-Kultys

Opis prosty

„Obraz DXLVI" to duże, bardzo kolorowe, płótno. W centrum znajduje się gładkie pole w kolorze brązowym, tworzy wrażenie głębi. Otaczają je pasma kolorowej farby. Została ona nałożona grubymi warstwami, sprawiając, że obraz jest nierówny w dotyku. Obraz niczego nie przedstawia. Praca mówi o relacji kolorów i światła.

Dorota Stolarska-Kultys

Opis dla osób ze spektrum autyzmu

Informacje o artyście i jego twórczości:

Stefan Gierowski malował obrazy abstrakcyjne. Są to obrazy, które nie przedstawiają żadnych postaci ani przedmiotów. Artysta nadawał swoim obrazom następujące po sobie numery.

Opis dzieła:

Obraz zatytułowany cyframi rzymskimi „DXLVI” jest wykonany farbami olejnymi. Od ciemnego środka obrazu rozchodzą się kolorowe promienie. Środek jest ciemnobrązowy i ma podłużny kształt. Promienie są w barwach podstawowych: czerwonej, żółtej, niebieskiej.

Artysta grubo nakładał farby. Kolory mieszały się ze sobą. Na przykład połączony czerwony i żółty widzimy jako barwę pomarańczową. Promienie nie są proste. Są lekko wybrzuszone. Fizycy mogą widzieć obrazy Gierowskiego jako wizualizację fali uderzeniowej lub zapis granic pola magnetycznego.

Małgorzata Wiktorko, konsultacja ekspercka: Aleksandra Oszczęda.

Audiodeskrypcja

Autor: Stefan Gierowski

Tytuł: Obraz DXLVI

Data: 1985

Technika: malarstwo olejne na płótnie

Wysokość: 202 cm

Szerokość: 132 cm 

Praca Stefana Gierowskiego to malarstwo olejne na płótnie. Jest to abstrakcyjna kompozycja w intensywnych kolorach. Mięsista farba tworzy grubą fakturę.

W centralnej części kompozycji znajduje się pionowy, waginalny kształt. Jest wielkości 3/5 obrazu. Został namalowany w odcieniach brązu, ciemniejszego wewnątrz.

Od kształtu odchodzą promieniście barwne linie w czystych żywych kolorach: czerwieni, żółci i błękitu. Farba nakładana grubo, impastowo, błyszczy. Jest roztarta szpachelką: kolory mieszają się ze sobą, by w efekcie dać odzienie zieleni, pomarańczu i – z rzadka – fioletu.

Tytuł to cyfry rzymskie DXLVI czyli 546. Artysta nie tytułował prac, lecz używał cyfr rzymskich do ich numeracji.

Leszek Karczewski, Agnieszka Wojciechowska-Sej, konsultacja ekspercka: Magdalena Rutkowska.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Stefan Gierowski

Malarz, rysownik, przedstawiciel współczesnej awangardy malarskiej. W latach 1945-48 studiował równolegle historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uczęszczał do pracowni Zbigniewa Pronaszki i Karola Frycza. W 1955 roku uczestniczył w przełomowej wystawie w Arsenale. W  latach 1956-61 współpracował z Galerią Krzywe Koło prowadzoną w Warszawie przez Mariana Bogusza. Od 1962 roku, aż do 1996 prowadził pracownię w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, a w latach 1975-81 zajmował stanowisko dziekana Wydziału Malarstwa. W 1986 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Jest autorem ponad...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty