Dostępność

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Działając na rzecz równego dostępu do kultury i sztuki, Muzeum Sztuki w Łodzi w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura dostępna" zrealizowało projekt "Awangarda bez granic", udostępniając część swoich zbiorów osobom ze spektrum autyzmu, słabosłyszącym i niesłyszącym, niedowidzącym i niewidomym.

 Dostępność

Zobacz dzieła!