Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Działając na rzecz równego dostępu do kultury i sztuki, Muzeum Sztuki w Łodzi w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura dostępna" zrealizowało projekt "Awangarda bez granic", udostępniając część swoich zbiorów osobom ze spektrum autyzmu, słabosłyszącym i niesłyszącym, niedowidzącym i niewidomym.


W roku 2020 ich ilość została zwiększona w ramach projektu "Awangarda edukacyjna w muzeum awangardy. Działania o sztuce dla publiczności z indywidualnymi wyzwaniami poznawczymi".

Dofinansowano go ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, z godnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
 Opis dedykowany osobom ze spektrum autyzmu

Opis dedykowany osobom słabo słyszącym i niesłyszącym

 Audiodeskrypcja