Dzieła zakupione z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej" 2023 oraz dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wacław Szpakowski, „Notatnik-szkicownik I", Ryga, 1900 r.

Wybór prac proponowanych do zakupu w ramach programu „Narodowa kolekcja sztuki współczesnej” w 2023 opierał się na imperatywie przywrócenia i wzmocnienia znaczenia postaci istotnych w historii Muzeum i jego kolekcji.
Wykup depozytu i zakup archiwum Wacława Szpakowskiego wynika z wieloletniego zainteresowania Muzeum twórczością Szpakowskiego, jako oryginalnego geometrysty i jej długofalowej promocji - począwszy od monograficznej wystawy w 1978 roku i pierwszych nabytków, po wprowadzenie osiągnięć Szpakowskiego do międzynarodowego obiegu, poprzez wypożyczenie rysunków z kolekcji na przełomową, podsumowująca osiągnięcia awangardy wystawę „Inventing Abstraction 1910-1925” w MoMA w Nowym Jorku (2012-2013).
Wykup depozytu pracy Magdaleny Abakanowicz ma z kolei na celu uzupełnienie niewielkiej reprezentacji prac artystki w zbiorach instytucji o realizację reprezentującą ją zgodnie z jej intencją. To sama rzeźbiarka złożyła depozyt na początku lat 90. XX wieku – od tamtej pory Muzeum wielokrotnie eksponowało na wystawach czasowych i stałych tę wyjątkowa kompozycję. Figura za szkłem stanowi rzadki w twórczości Abakanowicz przypadek pracy konfrontującej postać ludzką, wykonaną z płótna jutowego nasączonego żywicami, z elementami wykonanymi z materiałów produkowanych przemysłowo – metalu i szkła.

Więcej informacji na temat strategii rozwoju kolekcji i dzieł zakupionych w poprzednich edycjach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej"

Szczegóły dotyczące dofinansowania XII edycji Rozwoju „Międzynarodowej Kolekcji Sztuki XX i XXI w." Muzeum Sztuki w Łodzi.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego w ramach programu rządowego "Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej”.  „Rozwój kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi - etap XII".
W 2023 roku Muzeum Sztuki w Łodzi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z rezerwy budżetu państwa dokonało także bezprecedensowego zakupu wszystkich dzieł kompozytora Zygmunta Krauzego, który w swojej twórczości muzycznej czerpał intensywnie z inspiracji sztukami wizualnymi. Kluczowe były tu utwory unistyczne, skomponowane w początkach lat 60. jako muzyczna odpowiedź na impuls płynący z awangardowego malarstwa Władysława Strzemińskiego.  Nabytych zostało 120 partytur z prawami do utworów unistycznych, oraz najwartościowszej części korespondencji kompozytora, czyli blisko 400 listów m.in. od Nadii Boulanger, Pierre Boulez’a, Johna Cage’a, Nymana, Andriesena, Xenakisa.

Kolekcja powiększyła się również o trzy prace rzeźbiarskie Grzegorza Gwiazdy,  których nabycie poszerza zbiory placówki o przykład najnowszej polskiej sztuki rzeźbiarskiej, stanowiącej swoisty powrót do monumentalnego i ekspresyjnego potencjału tej techniki.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z rezerwy budżetu państwa.