Wypis z aktu urodzenia Stefana Ignacego Samborskiego: wydany na zasadzie ksiąg metrycznych za rok 1898

Udostępnij:
autor:
tytuł: Wypis z aktu urodzenia Stefana Ignacego Samborskiego : wydany na zasadzie ksiąg metrycznych za rok 1898
adres wydawniczy: Warszawa
rok powstania: 1942
rodzaj dokumentu: dokument urzędowy
adnotacja: k. 1; 29 x 22 cm, wypis opatrzony jest pieczęciami Guberni Generalnej, "potwierdzenia opłaty stemplowej" oraz pieczęcią Parafii Kościoła Rzymsko-Katolickiego Św. Aleksandra w Warszawie
sygnatura: 46 Dok. Spec.ANS

Opis

Artur Nacht-Samborski był z pochodzenia Żydem, co w czasie okupacji niemieckiej oznaczało wyrok śmierci. Po zajęciu Lwowa przez Niemców został uwięziony w tamtejszym getcie, z którego wydobyli go polscy przyjaciele. Artysta przez następne lata ukrywał się w okolicach Warszawy, posługując się przybranym nazwiskiem Stefan Samborski (po wojnie zmienił nazwisko na Stefan Artur Nacht-Samborski). Podstawą nowej tożsamości była „właściwa” metryka urodzenia. Wystawianie takich dokumentów było podczas wojny częstą praktyką w Kościele rzymsko-katolickim, który przyczynił się w ten sposób do uratowania wielu ściganych przez okupanta Żydów. Dokument wydał proboszcz parafii pod wezwaniem  św. Aleksandra w Warszawie. Odtąd Artur Nacht-Samborski stał się Stefanem Ignacym Samborskim, synem Józefa i Zofii ze Szkudelskich.
Maciej Cholewiński

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN


Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła