Tadeusz Kantor

Burdygiel - obiekt na bazie kostiumu do sztuki Stanisława Ignacego Witkiewicza "Wariat i zakonnica" Rekonstrukcja: nr inw. MS/SN/R/267 - a

Udostępnij:
Datowanie: 1963 / 1969; rekonstrukcja: 2011 (autor Anna Tomkowska)
Technika: ambalaż
Materiały: metal, skóra, guma
Rozmiar:wys. 178,5 cm, głęb. 38,7 cm, szer. 90 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 04.09.1978
Numer inwentarzowy: MS/SN/R/267

Opis dzieła

Sztukę Stanisława Ignacego Witkiewicza „Wariat i zakonnica” Kantor wystawił w 1963 r. w autorskim teatrze Cricot 2. W tym spektaklu zrealizował swoją ideę Teatru Zerowego. Głównym elementem „Wariata i zakonnicy” była skonstruowana ze składanych krzeseł Maszyna Aneantyzacyjna – wprawiona w ruch zabierała przestrzeń aktorom, co prowadziło do eliminacji akcji, oszczędnego objawiania emocji, operowania stanami znudzenia, grą „cichcem”, „byle czym”, jak pisał Kantor.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Atlas nowoczesności. Ćwiczenia (II EDYCJA) [2021-10-01-2026-10-01]

Tadeusz Kantor
Tadeusz Kantor

Był malarzem, rzeźbiarzem, performerem, reżyserem, scenarzystą, aktorem. Swoje działania na polu sztuki i teatru opatrywał szerokim i wyczerpującym komentarzem. Wprowadzał w Polsce malarstwo informel, happening czy asamblaż. Na świecie zasłynął jako niezwykle oryginalny twórca teatralny. W 1955 roku w Krakowie założył grupę teatralną Cricot 2, nazwą przywołując przedwojenny awangardowy teatr Cricot, stworzony przez członków Grupy Krakowskiej. Katarzyna Słoboda

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty