Janusz Maria Brzeski, okładki czasopisma „Tajny Detektyw", 1933 - 1935

Udostępnij:
autor: Janusz Maria Brzeski
tytuł: Okładki czasopisma „Tajny Detektyw", 1934
adres wydawniczy: Kraków
rok powstania: 1934
rodzaj dokumentu: gazeta/okładka
adnotacja: Zespół składa się z 21 oryginalnych okładek czasopisma "Tajny Detektyw" o wymiarach 40 x 28 cm
sygnatura: Sygn. D.S. 8

Opis

Wydawany w Krakowie tygodnik „Tajny Detektyw” ukazywał się w latach 1931-1934. Od początku budził wielkie emocje. Opisywał świat występku i zbrodni. Goniąc za sensacją, nie szczędził czytelnikom drastycznych szczegółów. Przyczyną zamknięcia czasopisma był fakt, że jeden z artykułów posłużył zbrodniarzom za materiał instruktażowy.
Jak się wydaje współpraca z czasopismem była dla Brzeskiego jedynie pracą zarobkową, bowiem projektowane przez niego okładki nie wyróżniały się wyszukaną czy awangardową formą.
Janusz Maria Brzeski (1907 – 1957) zajmował się wieloma dziedzinami sztuki: fotografią, grafiką i rysunkiem, filmem oraz krytyką artystyczną i publicystyką. Był absolwentem Państwowej Szkoły Sztok Zdobniczych w Poznaniu. Jeszcze jako student wyjechał na stypendium do Włoch i Francji, gdzie pracował w agencjach graficznych oraz przy produkcji filmów wytwórni „Paramount”. Po powrocie do Polski współpracował z potężnym koncernem „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” (tzw. „Ikaca”), mającego w swojej ofercie również „Tajnego Detektywa”. Na początku lat 30. Zaczął pracować z Kazimierzem Podsadeckim. Wspólnie zorganizowali w Krakowie znaczącą Pierwszą Wystawę Fotografii Mistycznej - manifest ówczesnej awangardy wykorzystującej w swojej twórczości fotografię i film. W 1932 założył Studio Polskiej Awangardy Filmowej, zapraszając do współpracy m.in. Podsadeckiego i Stefana Themersona, który zrealizował film „Europa, Europa”. Po II wojnie światowej Brzeski współtworzył legendarny tygodnik Mariana Eilego „Przekrój”, któremu zaprojektował winietę.    

Maciej Cholewiński


Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN


Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła