Władysław Strzemiński, Teoria widzenia (rękopis), 1947

Udostępnij:
autor: Władysław Strzemiński
tytuł: Władysław Strzemiński, Teoria widzenia (rękopis), 1947
adres wydawniczy: Łódź
rok powstania: 1947
rodzaj dokumentu: rękopis
adnotacja: Rękopis liczy 134 karty rękopisu pisanego ołówkiem, uzupełnionego w kilku miejscach wklejonymi, przepisanymi na maszynie do pisania fragmentami oraz pośpieszenie szkicowanymi rysunkami. Sygn. D.S. 387.
sygnatura:

Opis

To najsłynniejsze dzieło teoretyczne Władysława Strzemińskiego. Omawiał jego rozdziały ze studentami podczas zajęć w prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi już w 1947 roku. „Teoria widzenia” swój ostateczny kształt przybrała około 1950 - 1952 roku, stając się w istocie polemiką z absurdami komunistycznej doktryny i jej praktyki widzenia sztuki. Strzemiński odkrywa w  niej prawa rządzące tworzeniem i postrzeganiem dzieł w różnych epokach, zaczynając od uwarunkowań biologiczno-fizycznych (budowa oka), na kulturowych kończąc, pokazując jak na odbiór dzieła wpływa „świadomość wzrokowa”, czyli suma doświadczeń wizualnych możliwa do osiągnięcia w danym czasie. Są to więc rozważania łączące w sobie wiedzę z tak różnych dziedzin jak optyka (przypomnieć warto, że Strzemiński ukończył wojskowe studia politechniczne), historia sztuki czy… socjologia i antropologia.
Do Muzeum trafiło jako dar na mocy testamentu Niki Strzemińskiej.

Maciej Cholewiński


Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLNElementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła