Władysław Strzemiński

Kompozycja unistyczna 11

Udostępnij:
Datowanie: 1931
Technika: malarstwo olejne
Materiały: płótno, farba olejna
Rozmiar:wys. 50 cm, szer. 38 cm
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/152

Opis dzieła

Unizm to praktyczne ćwiczenie z definiowania malarstwa. Strzemiński – malarz i teoretyk – odrzucił wszystko, co nie byłą istotą malarstwa. Dzieła unistyczne nie opowiadają o rzeczywistości, bo to zadanie literatury. Nie obrazują form ani kontrastów, bo jakości te występują także poza malarstwem, choćby w rzeźbie czy architekturze. Właściwe dla malarstwa jest jedynie kształtowanie powierzchni farby, czyli faktury malowidła. Unizm Strzemińskiego to próba ostatecznej jedności. Obraz unistyczny nie odsyła do innej rzeczywistości: jest bez reszty tożsamy sam ze sobą.


Opis dedykowany osobom ze spektrum autyzmu

Kompozycja unistyczna 11 to sztuka unistyczna. Sztuka unistyczna jest wynalazkiem Władysława Strzemińskiego, malarza. Sztuka unistyczna to malarstwo.

Obraz unistyczny to obraz abstrakcyjny. Nie przypomina codziennego świata. Obraz unistyczny działa na widza tylko kolorami, a nie pokazanymi rzeczami. Na obrazie jest ważna materialna farba.

Strzemiński na obrazie unistycznym nie pokazał ludzi (obraz nie jest portretem), nie pokazał rzeczy ani roślin (obraz nie jest martwą naturą), nie pokazał świata (obraz nie jest pejzażem). Strzemiński nie namalował kształtów ani nie użył dużej liczby kolorów. On stworzył prosty obraz.

Strzemiński pomalował obraz farbami o różnych odcieniach koloru szarego: farbą szaroniebieską, szaroróżową, szarożółtą i szarozieloną. Te kolory są podobne, ponieważ są jasne i zmieszane ze sobą.

Strzemiński nie pomalował obrazu równo. On użył grubo farby na części obrazu, inne miejsca obrazu pomalował farbą cienko. Ale każde miejsce obrazu jest tak samo ważne.

Sucha farba stworzyła powierzchnię obrazu, która nie jest całkiem płaska. Nierówna powierzchnia jest bardzo ważną częścią obrazu unistycznego. Dlatego niektórzy ludzie widzą na obrazie unistycznym różne rzeczy: albo powierzchnię płótna, albo ściankę koszyka.

Autor skryptu: Leszek Karczewski


Opis dedykowany osobom słabo słyszącym i niesłyszącym

Obraz pt. Kompozycja unistyczna 11. Artysta Władysław Strzemiński, rok powstania 1931, technika olej na płótnie, wymiary 50 cm wysokość na 38 cm szerokość. Praca abstrakcyjna. Z założenia nie posiada treści a także malarskiego światłocienia czy złudzenia trójwymiaru. Faktura obrazu jest gruba, a cień pojawiający się w pracy jest cieniem autentycznym, nie namalowanym. Powierzchnia obrazu jest jednakowa, nierówna. Faktura jest regularna zrobiona za pomocą odciskania pędzla: dwa razy pionowo, raz poziomo itd. Kolory są nieoczywiste, jasne: beż, róż, błękit, żółć. Kompozycja obrazu jest otwarta, każdy fragment powierzchni płótna tak samo ważny. Praca jest rozwinięciem unizmu, kierunku, który wypracował Władysław Strzemiński. Artysta porzuca sztukę mimetyczną, przedstawiającą, obraz z zasady jest płaski bez złudzenia trój wymiaru. Obraz według Strzemińskiego jest bytem autonomicznym, zwolnionym z obowiązku przedstawienia natury. Obraz to przede wszystkim farba olejna na płótnie, faktura obrazu jest najistotniejsza. Każdy fragment płaszczyzny obrazu jest tak samo ważny, nie ma hierarchii. Koncepcja unizmu wymyślona została przez Władysława Strzemińskiego, a teoretyczne rozważania przedstawia książka artysty pt. Unizm w malarstwie.

Autor skryptu: Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk


Wystawy

Atlas nowoczesności. Ćwiczenia (II EDYCJA) [2021-10-01-2026-10-01]
Sala Neoplastyczna. Stan początkowy [2023-05-31-2024-12-31]

Władysław Strzemiński
Władysław Strzemiński

Władysław Strzemiński, artysta i teoretyk, był czołowym przedstawicielem awangardy międzywojennej w Polsce. Urodził się w zaborze rosyjskim, w Mińsku, w rodzinie polskiej. Studiował w elitarnej Wojskowej Szkole Inżynieryjnej im. cara Mikołaja w Petersburgu. Podczas pierwszej wojny światowej doznał poważnych obrażeń, w wyniku których stracił jedną rękę, nogę i widzenie w jednym oku. Od 1917 roku bliżej zainteresował się sztuką i wtedy – lub rok później – poznał też swoją przyszłą żonę, Katarzynę Kobro. Od 1918 aktywnie działał w środowisku konstruktywistów rosyjskich. Już wtedy uczestniczył w posiedzeniach Pododdziału...

Zasoby - elementy zespołu
Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty