Władysław Strzemiński

Kompozycja postsuprematyczna 2

Udostępnij:
Datowanie: 1923
Technika: malarstwo olejne
Materiały: płótno, farba olejna
Rozmiar:wys. 65 cm, szer. 66 cm
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/157

Opis dzieła

Opis dedykowany osobom ze spektrum autyzmu

Kompozycja postsuprematystyczna 2 to obraz abstrakcyjny. Obraz abstrakcyjny nie przypomina obrazów z codziennego świata. Sztuka abstrakcyjna używa kolorów, linii i kształtów, ale one nie pokazują rzeczy, roślin, zwierząt ani ludzi.

Sztuka abstrakcyjna jest wynalazkiem XX wieku. W sztuce wcześniejszych czasów nie ma sztuki abstrakcyjnej.

Kompozycja postsuprematystyczna 2 to obraz Władysława Strzemińskiego. Strzemiński nie pokazał ludzi (obraz nie jest portretem), nie pokazał rzeczy ani roślin (obraz nie jest martwą naturą), nie pokazał świata (obraz nie jest pejzażem). Strzemiński nie użył dużej liczby kolorów. On stworzył prosty obraz.

Strzemiński namalował tło obrazu farbą o kolorze piasku. W górnej części obrazu namalował kształt w kolorze niebieskim, podobny do poziomego prostokąta. W dolnej części obrazu namalował duży kształt w kolorze ciemno-żółtym, podobny do kwadratu. W dolnym prawym rogu namalował mały kształt w kolorze różowym, podobny do pionowego prostokąta. Przy granicy obrazu po lewej stronie namalował małe niebieskie koło.

Strzemiński namalował kształty, które są podobne do figur geometrycznych. Dlatego różne części tego obrazu nie są oddzielne, ale są dobrze połączone ze sobą.

Autor skryptu: Leszek Karczewski


Wystawy

Vilnius-Wilno-Vilne w sztuce 1918-1948 [2023-05-25-2023-09-03]
Władysław Strzemiński
Inventing Abstraction, 1912 - 1925
A-geometria. Hans Arp i Polska [2017-04-15-2017-06-15]
A Polish Avant-garde, Katarzyna Kobro, Władysław Strzemiński [2018-10-24-2019-01-14]
Kobro & Strzemiński - A Polish Avant-garde [2019-03-23-2019-06-30]

Władysław Strzemiński
Władysław Strzemiński

Władysław Strzemiński, artysta i teoretyk, był czołowym przedstawicielem awangardy międzywojennej w Polsce. Urodził się w zaborze rosyjskim, w Mińsku, w rodzinie polskiej. Studiował w elitarnej Wojskowej Szkole Inżynieryjnej im. cara Mikołaja w Petersburgu. Podczas pierwszej wojny światowej doznał poważnych obrażeń, w wyniku których stracił jedną rękę, nogę i widzenie w jednym oku. Od 1917 roku bliżej zainteresował się sztuką i wtedy – lub rok później – poznał też swoją przyszłą żonę, Katarzynę Kobro. Od 1918 aktywnie działał w środowisku konstruktywistów rosyjskich. Już wtedy uczestniczył w posiedzeniach Pododdziału...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także