Natalia (Natalia LL) Lach-Lachowicz

Sztuka konsumpcyjna Faza - XI

Udostępnij:
Datowanie: 1974
Technika: fotografia czarno-biała
Materiały: papier fotograficzny, płyta pilśniowa
Rozmiar:wys. 91 cm, szer. 96 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 1974
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/25/3

Opis dzieła

Natalia LL zrealizowała Sztukę konsumpcyjną w formie fotograficznych seansów w kilku odsłonach. Zapraszała do współpracy młode dziewczyny, fotografowała ich twarze w aurze dyskretnego erotyzmu, z przedmiotami konsumpcji kojarzonymi z seksem. Najbardziej znana realizacja z tego cyklu składa się z zestawionych ze sobą 20 fotografii, przedstawiających dziewczynę z bananem, wywołującą jednoznacznie erotyczne skojarzenia. Natalia LL analizowała gesty i ich rolę w komunikacji, przystawalność sfery wyobrażonej do realnej – automatyzm skojarzeń, którym wszyscy ulegają, patrząc na dziewczynę zmysłowo liżącą banana. Fotografie Natalii LL dotykają także aspektu dwuznacznego statusu kultury konsumpcyjnej w Polsce epoki lat 70. XX w., imitującej zachodnie wzorce – jej mocy zniewalania, ale i wyzwalania. Banany pełnią tu rolę elementu emancypacyjnego, podważającego stereotyp kobiety uległej i zależnej. Artystka rejestrując gesty i sytuując je w geometrycznym ciągu tworzy system znaków, ujawnia mechanizm kodowania symbolu. W swoich działaniach eksploruje ciało i bada jego związki ze sferą symboliczną i mityczną.

Marta Ryczkowska (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 750).


Wystawy

Czuła uwaga. Urszula Czartoryska wobec fotografii [2021-05-28-2021-09-05]

Natalia (Natalia LL) Lach-Lachowicz
Natalia (Natalia LL) Lach-Lachowicz

Artystka zajmuje się fotografią, grafiką, malarstwem i rysunkiem. Działa na pograniczu sztuk medialnych, realizuje filmy eksperymentalne, wideo, performensy i instalacje. Pisze teksty krytyczne i zajmuje się teorią sztuki. W 1970 roku wraz z Andrzejem Lachowiczem, Zbigniewem Dłubakiem i Antonim Dzieduszyckim była współzałożycielką grupy i galerii Permafo (1970–1981), które skupiały artystów związanych ze sztuką pojęciową i wniosły istotny wkład w rozwój sytuki konceptualnej w Polsce. Równolegle od połowy lat 70. włączyła się w światowy ruch feministyczny. Ewa Gałązka (Cytat za: Abecadło, red. Jarosław Lubiak. Łódź: Muzeum...

Zasoby - elementy zespołu
Inne dzieła tego artysty / artystki
Powiązane obiekty