#otwarty Atlas nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku

Robert Rumas

Cechowniki i foremki

Udostępnij:
Datowanie: 1994
Technika: technika mieszana
Materiały:metal, szkło, plastik, neon
Rozmiar:200 x 101 x 70 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 08.08.2001
Numer inwentarzowy:MS/SN/R/499
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

Praca Cechowniki i foremki z 1994 r. jest zestawem kolorowych foremek. Wygląda niewinnie. Jednak w idei odwołuje się do oprzyrządowania, które w historycznym doświadczeniu służyło znakowaniu ludzi.

Nienawiść etniczna, ideologiczna, w konflikcie zbrojnym zaczyna się od języka i pojęciowego "znakowania", gdy w konkretnych epokach - przed, w trakcie II wojny światowej i po, jedni bezkarnie określają innych jako "wszy", "świnie" itp. Potem następuje izolacja i w końcu ludobójstwo, mord etniczny.

I zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że ponownie może się to zdarzyć, jak współcześnie powtórzyło się w europejskiej byłej Jugosławii i afrykańskiej Rwandzie.


Maria MorzuchRobert Rumas, artysta często odnoszący się do ważnych problemów społecznych, w Cechownikach i foremkach podejmuje temat społecznych norm, stereotypów i uprzedzeń. Uderzający kontrast między kolorowymi, przypominającymi dziecinne zabawki foremkami, a budzącym grozę narzędziem przemocy – nagrzewnicą, stanowi oś formalną tej pracy. Dołączona do nagrzewnicy instrukcja nie pozostawia wątpliwości o przeznaczeniu obiektu – ma ono służyć do znakowania ludzi. Tym samym staje się ona metaforą procesu społecznego etykietowania, ujawniania jego uprzedmiotawiający i brutalny charakter. Z kolei pozornie niewinne foremki, służące zgodnie z etymologią do formowania, tutaj nadają kształt społecznie akceptowanym normom. Pojawiające się w pracy kształty symboli, które nawiązują do historii totalitaryzmów, są ostrzeżeniem. Przypominają, jakie są konsekwencje podsycania społecznego piętnowania i wykluczenia, nawet jeśli – zanim nie osiągnie ono skrajności – może wydawać się nieszkodliwe.


Anna Nawrot (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 838).

Robert Rumas
Robert Rumas

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także