Zbigniew Dłubak

Głębiej trudno przedrzeć się nawet myślą

Udostępnij:
Datowanie: 1948
Technika: fotografia czarno-biała
Materiały: papier fotograficzny
Rozmiar:wys. 23 cm, szer. 38,6 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 07.11.1988
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/2180

Opis dzieła

Jakaś tajemnica skrywa się w tym zestawieniu zwykłych przedmiotów: metalowej kulki, kawałka drutu i śrubek. Ich staranne uporządkowanie – przekształcające je w elementy precyzyjnej kompozycji pochwyconej przez fotografię – każe jednocześnie poszukiwać w przedmiotach znaczenia innego niż to, jakie jest z nimi potocznie kojarzone. Fotografia, wskazując na istnienie znaczeń głębszych od tych, które zwyczajowo są wiązane z rzeczami, ukazuje jednocześnie, że wyrażenie głębszych treści jest niemożliwe. Jej tytuł Głębiej trudno przedrzeć się nawet myślą oddaje niemożność dotarcia do tego, co skrywa się pod przejawami rzeczy. Głębiej trudno przedrzeć się nawet myślą pochodzi z wczesnego okresu twórczości Zbigniewa Dłubaka. Prace, jakie wówczas wykonywał, można podzielić na dwie grupy – jedna z nich ukazuje znane fragmenty rzeczywistości, często w dużych zbliżeniach lub niekiedy w ujęciach nieostrych, zaś prace z drugiej grupy, i do niej należy wspomniana fotografia, przedstawiają kompozycje konstruowane, kreowane z przedmiotów gotowych. Poetycko brzmiące tytuły fotografii, w istocie zainspirowanych poezją (np. poematem Nerudy Serce Magellana), przekształcają je w metaforyczne obrazy ukrytych znaczeń, co zbliża je do surrealizmu czy abstrakcji aluzyjnej. Metaforyczne obrazowanie łączy się tu z wykorzystaniem badawczych i analitycznych możliwości fotograficznej rejestracji.

Ewa Gałązka (Cytat za: Abecadło, red. Jarosław Lubiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2010, s.nlb.[69])

Zbigniew Dłubak
Zbigniew Dłubak

Był fotografem, malarzem, teoretykiem sztuki, animatorem życia artystycznego, pedagogiem, a w latach 1953–72 redaktorem naczelnym miesięcznika „Fotografia”. W 1948 współorganizował wystawę sztuki nowoczesnej w Krakowie. W latach 1955–57 należał do Grupy 55, która za cel obrała poszukiwanie nowych form malarskich, oscylując pomiędzy abstrakcją a surrealizmem. Był jednym z inicjatorów ważnych dla polskiej fotografii pokazów: wystawa fotografii subiektywnej (1968) i fotografowie poszukujący (1971). Ewa Gałązka

Inne dzieła tego artysty / artystki