Zbigniew Dłubak

Zbigniew Dłubak

1921 - 2005

Był fotografem, malarzem, teoretykiem sztuki, animatorem życia artystycznego, pedagogiem, a w latach 1953–72 redaktorem naczelnym miesięcznika „Fotografia”. W 1948 współorganizował wystawę sztuki nowoczesnej w Krakowie. W latach 1955–57 należał do Grupy 55, która za cel obrała poszukiwanie nowych form malarskich, oscylując pomiędzy abstrakcją a surrealizmem. Był jednym z inicjatorów ważnych dla polskiej fotografii pokazów: wystawa fotografii subiektywnej (1968) i fotografowie poszukujący (1971).

Ewa Gałązka

Zbigniew Dłubak
Zbigniew Dłubak, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła