Datowanie: 2017
Technika: fotodruk, technika mieszana
Materiały: farba graficzna, papier, aluminium, tworzywo sztuczne
Rozmiar:wys. 40 cm, szer. 40 cm, głęb. 40 cm (każdy z trzech elementów)
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 05.02.2021
Numer inwentarzowy: MS/SN/R/644/1-3

Opis dzieła

Trzy sześciany – fotograficzne asamblaże – zestawiają kobiece usta wypowiadające słowo „tak” oraz napis „tak”. Wargi, pokryte czerwienią szminki, stają się centrum przekazu – zamiast sensu, który komuniku- ją. Konsumpcjonizm i popkultura uprzedmiotawiają, a nawet fetyszyzują kobiety z uwagi na „wdzięki”. Ta sama szminka może jednak być użyta przez kobiety jako znak wyzwolenia z ograniczeń patriarcha- tu. Umalowane usta mogą wypowiadać osobiste doświadczenie kobiecości.

Wystawy

Atlas nowoczesności. Ćwiczenia (II EDYCJA) [2021-10-01-2026-10-01]

Natalia (Natalia LL) Lach-Lachowicz
Natalia (Natalia LL) Lach-Lachowicz

Artystka zajmuje się fotografią, grafiką, malarstwem i rysunkiem. Działa na pograniczu sztuk medialnych, realizuje filmy eksperymentalne, wideo, performensy i instalacje. Pisze teksty krytyczne i zajmuje się teorią sztuki. W 1970 roku wraz z Andrzejem Lachowiczem, Zbigniewem Dłubakiem i Antonim Dzieduszyckim była współzałożycielką grupy i galerii Permafo (1970–1981), które skupiały artystów związanych ze sztuką pojęciową i wniosły istotny wkład w rozwój sytuki konceptualnej w Polsce. Równolegle od połowy lat 70. włączyła się w światowy ruch feministyczny. Ewa Gałązka (Cytat za: Abecadło, red. Jarosław Lubiak. Łódź: Muzeum...

Zasoby - elementy zespołu
Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także