Joseph Beuys

So kann die Parteiendiktatur uberwinden werden / Tak można przezwyciężyć dyktaturę partii

Udostępnij:
Datowanie: 1971
Technika: druk
Materiały: folia, polietylen, farba graficzna
Rozmiar:wys. 41 cm, szer. 29,6 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 18.08.1981
Numer inwentarzowy: MS/SN/B/87

Opis dzieła

„W trakcie publicznego spotkania w Łodzi w 1981 r., Beuys określił wprost ruch <<Solidarność>> jako żywy proces wcielania w życie idei tożsamych z jego własnym pojmowaniem rzeźby społecznej” – pisał uczestniczący w spotkaniu Jaromir Jedliński.

Pracą, która niemal jednoznacznie można odczytać jako zbieżną z inicjatywą pierwszego niezależnego ruchu społecznego w PRL-u, jest projekt plastykowej torby, z wymownym tytułem Tak można przezwyciężyć dyktaturę partii. Widzimy połączenie codziennego, niepozornego przedmiotu z wizualizacją wzniosłej idei, polityczno-społecznej utopii.

Zestawienie paradoksalne, zwłaszcza, że torba jako symbol konsumpcjonizmu niejako przeciwstawia się postawie społecznika i propagatora zmian. Beuys świadomie używa tego paradoksu, żeby uwydatnić swój przekaz. Jego model przezwyciężania dyktatury partii nie jest skierowany do wąskiej grupy odbiorców sztuki czy intelektualistów, ale jest przede wszystkim apelem do zwykłych ludzi. Przezwyciężenie dyktatury nie odbywa się bowiem siłowo, a poprzez wyzwolenie tłumionej kreatywność i świadomości ludzi.

Karol Jóźwiak (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 900).

Wystawy

Atlas nowoczesności. Ćwiczenia (II EDYCJA) [2021-10-01-2026-10-01]

Joseph Beuys
Joseph Beuys

Joseph Beuys urodził się w Krefeld. Dzieciństwo spędził w Kleve, znajdującym się przy granicy niemiecko-holenderskiej. Na obszarze tym ciągle żywa była tradycja celtycka, która miała silny wpływ na Beuysa i której wątki często napotykamy w jego dziełach.W latach 1947–1952 Beuys studiował rzeźbę w Kunstakademie w Düsseldorfie. Jego spuścizna artystyczna jest dość hermetyczna dla widza, który nie zna jego idei. Dla samego artysty ważny był nie tyle obiekt, który stworzył, ile myśl, która do powstania tego obiektu doprowadziła. Obiekty traktowane były jako nośniki myśli (Vehicle Art). Beuys opatrywał swe dzieła objaśnieniami,...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także
Powiązane obiekty