Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Joseph Beuys

Łania [Hirschkuh]

Udostępnij:
Datowanie: 1951,1979
Technika: kolotypia, litografia
Materiały:papier, farba graficzna
Rozmiar:szerokość: 76,5 cm, wysokość: 56,5 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 18.08.1981
Numer inwentarzowy:MS/SN/B/35
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

W rysunkach zwierząt Joseph Beuys poszukiwał transcendencji, podobnej to tej występującej w mitach, w których zwierzę było przewodnikiem człowieka poza rzeczywistość doczesną. Grafiki ze zbiorów Muzeum Sztuki stanowią kontynuację wczesnego okresu twórczości z lat 50. XX w., kiedy powstało szereg przedstawień animalistycznych, związanych z szamanizmem, rytuałami i szczególnymi mocami przypisywanymi zwierzętom. Ich formy były dość swobodne, przywodziły na myśl bezkształtne twory i plamy, z czasem nabierające konkretnych rysów. Uchwycony stan niedookreślenia – swoistego bycia „pomiędzy” zdefiniowanymi stadiami, jest ilustracją przemieniającej się nieustannie substancji, przepływu jej twórczej energii, która objawia się w świecie przyrody.

Anna Nawrot (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 412-413).

Wystawy

Joseph Beuys - Tadeusz Kantor: Memory, The Israel Museum, Jerusalem, 2012-05-22 - 2012-10-27
Joseph Beuys. Polentransport 1981, Circolo degli Artisti, Torino, 1993-03-26 - 1993-05-02
Joseph Beuys. Polentransport 1981, Budapest Galeria, Budapest, 1989-03-03 - 1989-03-31
Joseph Beuys. Obrzeża Europy. Z kolekcji: Joseph Beuys. Polentransport 1981, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, 1997-09-05 - 1997-10-05

Joseph Beuys
Joseph Beuys

Joseph Beuys urodził się w Krefeld. Dzieciństwo spędził w Kleve, znajdującym się przy granicy niemiecko-holenderskiej. Na obszarze tym ciągle żywa była tradycja celtycka, która miała silny wpływ na Beuysa i której wątki często napotykamy w jego dziełach.W latach 1947–1952 Beuys studiował rzeźbę w Kunstakademie w Düsseldorfie. Jego spuścizna artystyczna jest dość hermetyczna dla widza, który nie zna jego idei. Dla samego artysty ważny był nie tyle obiekt, który stworzył, ile myśl, która do powstania tego obiektu doprowadziła. Obiekty traktowane były jako nośniki myśli (Vehicle Art). Beuys opatrywał swe dzieła objaśnieniami,...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także