Władysław Strzemiński

Kompozycja unistyczna 12

Udostępnij:
Datowanie: 1932
Technika: malarstwo olejne
Materiały: płótno, farba olejna
Rozmiar:wys. 50 cm, szer. 38 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 27.11.1945
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/151

Opis dzieła

Unizm to praktyczne ćwiczenie z definiowania malarstwa. Strzemiński – malarz i teoretyk – odrzucił wszystko, co nie byłą istotą malarstwa. Dzieła unistyczne nie opowiadają o rzeczywistości, bo to zadanie literatury. Nie obrazują form ani kontrastów, bo jakości te występują także poza malarstwem, choćby w rzeźbie czy architekturze. Właściwe dla malarstwa jest jedynie kształtowanie powierzchni farby, czyli faktury malowidła. Unizm Strzemińskiego to próba ostatecznej jedności. Obraz unistyczny nie odsyła do innej rzeczywistości: jest bez reszty tożsamy sam ze sobą.


Opis dedykowany osobom ze spektrum autyzmu

Kompozycja unistyczna 12 to sztuka unistyczna. Sztuka unistyczna jest wynalazkiem Władysława Strzemińskiego, malarza. Sztuka unistyczna to malarstwo.

Obraz unistyczny to obraz abstrakcyjny. Nie przypomina codziennego świata. Obraz unistyczny działa na widza tylko kolorami, a nie pokazanymi rzeczami. Na obrazie jest ważna materialna farba.

Strzemiński na obrazie unistycznym nie pokazał ludzi (obraz nie jest portretem), nie pokazał rzeczy ani roślin (obraz nie jest martwą naturą), nie pokazał świata (obraz nie jest pejzażem). Strzemiński nie namalował kształtów ani nie użył dużej liczby kolorów. On stworzył prosty obraz.

Strzemiński pomalował cały obraz jedną, szarą farbą, ale nie równo. On użył grubo farby na części obrazu, inne miejsca obrazu pomalował farbą cienko. Ale każde miejsce obrazu jest tak samo ważne.

Sucha farba stworzyła powierzchnię obrazu, która nie jest całkiem płaska. Nierówna powierzchnia jest bardzo ważną częścią obrazu unistycznego. Dlatego niektórzy ludzie widzą na obrazie unistycznym różne rzeczy: albo skórę zwierzęcia, albo powierzchnię wody, albo ziemię na polu.

Autor skryptu: Leszek Karczewski

Wystawy

Atlas nowoczesności. Ćwiczenia (II EDYCJA) [2021-10-01-2026-10-01]
Sala Neoplastyczna. Stan początkowy [2023-05-31-2024-12-31]

Władysław Strzemiński
Władysław Strzemiński

Władysław Strzemiński, artysta i teoretyk, był czołowym przedstawicielem awangardy międzywojennej w Polsce. Urodził się w zaborze rosyjskim, w Mińsku, w rodzinie polskiej. Studiował w elitarnej Wojskowej Szkole Inżynieryjnej im. cara Mikołaja w Petersburgu. Podczas pierwszej wojny światowej doznał poważnych obrażeń, w wyniku których stracił jedną rękę, nogę i widzenie w jednym oku. Od 1917 roku bliżej zainteresował się sztuką i wtedy – lub rok później – poznał też swoją przyszłą żonę, Katarzynę Kobro. Od 1918 aktywnie działał w środowisku konstruktywistów rosyjskich. Już wtedy uczestniczył w posiedzeniach Pododdziału...

Zasoby - elementy zespołu
Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty