Władysław Strzemiński, Powieść, przed 1947

Udostępnij:
autor: Władysław Strzemiński
tytuł: Władysław Strzemiński, Powieść, przed 1947
adres wydawniczy: Łódź
rok powstania: przed 1947
rodzaj dokumentu: rękopis
adnotacja: Tekst zajmuje osiem zapisanych ołówkiem i piórem zeszytów, numerowanych II-IX.
sygnatura:

Opis

Władysław Strzemiński rozpoczął pisanie swojej powieści przed 1947 rokiem, kiedy to zdecydował się pokazać ją pisarce Zofii Nałkowskiej, która odnotowała ten fakt w swoich „Dziennikach". Zachował się jedynie piąty rozdział. Nie wiadomo, co stało się z pozostałymi. Opowieść rozpoczyna się przed wybuchem wojny, kończy w trakcie jej trwania. Uważny czytelnik bez trudu odnajdzie w niej mnóstwo wątków autobiograficznych, ukazujących przeżywanie nieludzkiego czasu wojny przez artystę, echa konfliktu z żoną, przemyśleń na temat Rosji, w której inż. Józef Obertyński, alter ego autora spędził sporo czasu. Powieść ocalała dzięki uczniowi Władysława Strzemińskiego Jerzemu Mackiewiczowi, który przekazał ją córce artystów Nice Strzemińskiej, a ta zapisem testamentowym Muzeum Sztuki w Łodzi.


Maciej Cholewiński
Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLNElementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła