Brulion listu Artura Nacht-Samborskiego do Zygmunta Menkesa

Udostępnij:
autor:
tytuł: Brulion listu Artura Nacht-Samborskiego do Zygmunta Menkesa
adres wydawniczy: Warszawa
rok powstania: 1946
rodzaj dokumentu: rękopis
adnotacja: rękopis, k. 2; 21 x 14 cm
sygnatura: 45 Dok. Spec.ANS

Opis

Zygmunt Menkes (1896 – 1986) był wszechstronnie wykształconym artystą. Uczył się w Szkole Przemysłowej we Lwowie, malował kościelne polichromie, studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i w prywatnej pracowni Aleksandra Archipenki w Berlinie. W 1923 roku został mieszkańcem Paryża, gdzie obracał się w kręgu École de Paris, artystów pochodzących z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy wynajmowali pracownie w słynnej kolonii malarskiej „La Ruche” na Montparnassie. Menkes przyjaźnił się z Markiem Chagallem i Eugeniuszem Zakiem, a także z Arturem Nacht-Samborski, z którym m.in. w 1935 roku odbył podróż po Hiszpanii. W tym roku wyemigrował do Ameryki, gdzie zajął się działalnością pedagogiczną i artystyczną. Przez te wszystkie lata nie zerwał jednak kontaktów z krajem, aktywnie uczestnicząc w jego życiu artystycznym m.in. jako członek grup Nowa Generacja i Zwornik. W 1939 roku wziął udział w Salonie Jubileuszowym w Stowarzyszeniu Żydowskich Artystów Plastyków. Być może wtedy po raz ostatni widzieli się z Nacht-Samborskim w epoce zniszczonej nieodwracalnie przez wojnę. Artur Nacht Samborski napisał list „po siedmiu latach” niewidzenia się? Braku wiadomości od przyjaciela.  
Artur Nacht-Samborski (1898 – 1974). Malarz, który w młodości parał się boksem. Przed wojną podróżował zdobywając artystyczne doświadczenia między Krakowem, Berlinem, Wiedniem a Paryżem. Po wojnie należał do grona pedagogów wyższych uczelni artystycznych w Gdańsku i w Warszawie.
Maciej Cholewiński

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN


Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła