Zawiadomienie szkolne. Artur Nacht. Kraków: Szkoła Ludowa im. Franciszka Józefa, 1906

Udostępnij:
autor:
tytuł: Zawiadomienie szkolne. Artur Nacht. Kraków: Szkoła Ludowa im. Franciszka Józefa, 1906
adres wydawniczy: Kraków
rok powstania: 1906
rodzaj dokumentu: dokument urzędowy
adnotacja: k. 1; 34,4 x 21 cm
sygnatura: 47 Dok. Spec.ANS

Opis

„Zawiadomienie szkolne”, czyli świadectwo, potwierdza ukończenie przez artystę drugiej klasy 4-klasowej Szkoły Ludowej im. Cesarza Franciszka Józefa w Krakowie. Edukację uzupełniał w latach 1908 – 1910 w tamtejszym Gimnazjum św. Anny: pierwszą klasę ukończył z oceną ogólną bardzo dobrą, w drugiej nie otrzymał promocji z aż pięciu przedmiotów i zmuszony został do odejścia. Naukę w szkole średniej próbował ukończyć, według różnych wersji w Storożyńcu, Bukowinie lub w Czerniowcach – bez powodzenia, bowiem matury ostatecznie nie złożył.    
Artystycznego rzemiosła uczył się od 1917 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Początkowo studiował w pracowniach Józefa Mehoffera i Wojciecha Weissa. W 1920 roku z Jankielem Adlerem wyjechał po dalszą naukę do Berlina. Do Krakowa wrócił w 1923 i zapisał się do pracowni kierowanych przez Felicjana Szczęsnego-Kowarskiego (naukę na III roku malarstwa ukończył z wynikiem bardzo dobrym) i Józefa Pankiewicza, którego studenci (wraz z Nachtem-Samborskim) w licznym gronie w 1924 roku udali się na dalsze studia do Paryża. Nazywali siebie „Komitetem Paryskim” – kapistami i wraz z profesorem utworzyli paryską filię ASP w Krakowie. Artysta w ówczesnej stolicy światowej sztuki mieszkał do 1939 roku zachowując jednak niezależność artystyczną oraz finansową dzięki pensji wypłacanej mu przez ojca.  
Maciej Cholewiński

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN


Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła