Notatka rękopiśmienna dotycząca rodziny Artura Nacht-Samborskiego

Udostępnij:
autor:
tytuł: Notatka rękopiśmienna dotycząca rodziny Artura Nacht-Samborskiego
adres wydawniczy:
rok powstania: po 1945
rodzaj dokumentu: rękopis
adnotacja: k. 1; 14,7 x 10,5 cm
sygnatura: 48 Dok. Spec.ANS

Opis

Na niewielkiej, mocno podniszczonej kartce o wymiarach kartki pocztowej artysta wynotował imiona i nazwiska oraz daty urodzin swoich najbliższych krewnych, mieszkających w Krakowie i Przemyślu: m.in. ojca Juliusza (ur. 1876), braci Dawida i Markusa, sióstr Pepy (Róży) i Charlotty. Jej syn Roman Wachs ożenił się później ze znaną izraelską malarką Avivą Blum, córką jednego z przywódców powstania w getcie warszawskim Abraszy Bluma.
Maciej Cholewiński

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN


Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła