Lawrence Abu Hamdan

Conflicted Phonemes

Udostępnij:
Datowanie: 2012
Technika: druk, instalacja
Materiały: dysk przenośny
Rozmiar:wymiary 0 (zmienne)
Sposób nabycia:zakup (dotacja MKiDN)
Data nabycia: 13.09.2019
Numer inwentarzowy: MS/SN/R/626

Opis dzieła

We wrześniu 2012 r. Lawrence Abu Hamdan zorganizował spotkanie w Utrechcie w celu omówienia sposobów przeciwdziałania kontrowersyjnym metodom wykorzystywania analizy językowej przy ustalaniu pochodzenia osób ubiegających się o azyl i niesprawiedliwego odrzucania uzasadnionych wniosków azylowych.

Dwunastoosobową grupę stanowili Somalijczycy poddani analizie językowej, dialektycznej lub akcentowej przez holenderskie władze imigracyjne, które następnie odrzuciły ich wnioski o azyl. Poza nimi w grupie znaleźli się także językoznawcy, naukowcy, aktywiści, przedstawiciele organizacji kulturalnych oraz projektantka grafiki Janna Ullrich.

Badania te, skierowane w szczególności do społeczności somalijskiej, mają na celu ustalenie, czy osoby ubiegające się o azyl tak naprawdę nie pochodzą z niewielkich enklaw względnie bezpiecznych regionów na północy kraju, co pozwala na odrzucenie ich wniosków. Grupa opracowała cykl niegeograficznych map, które mają na celu ujawnienie i rozpowszechnienie realiów tej technologii/polityki. Mapy te zgłębiają hybrydowy charakter akcentu, komplikując jego związek z miejscem urodzenia poprzez uwzględnienie również uwarunkowań społecznych i wymiany kulturowej osób prowadzących wędrowny tryb życia.

Pozwala to odczytać sposób, w jaki ludzie mówili o niestabilnej historii i geografii Somalii na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat, jako o produkcie nieustannej migracji i kryzysu. Złożoność tego dokumentu świadczy o tym, że głosu nie da się zredukować do paszportu, że nie można go wykorzystać do przypisania ludzi do konkretnego terytorium.

Mapy te mają zatem oferować odrzuconym/uciszanym osobom ubiegającym się o azyl alternatywny i bezgłośny sposób kontestacji. Poza wystawami w różnych galeriach i organizacjach zajmujących się uchodźcami w całej Europie, mapy te zostały zaprezentowane sędziemu, który stoi na czele holenderskiego urzędu imigracyjnego. Badania zostały również przedstawione podczas przesłuchania deportacyjnego przed brytyjskim trybunałem ds. uchodźców.
Projekt Skonfliktowane fonemy powstał na zlecenie Casco Office for Art theory and Design w Utrechcie.

Źródło: http://lawrenceabuhamdan.com/conflicted-phonemes

Conflicted Phonemes (Skonfliktowane fonemy), 2012 to praca w formacie cyfrowym do tworzenia kopii ekspozycyjnych:
Oś czasu: druk ścienny na winylu, 267 x 205 cm
Indywidualne mapy głosów: zestaw wydruków czarno-białych: winylowe wydruki ścienne i odbitki wydrukowane na wytłaczanym papierze na półce.

Dzieła zakupione z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej" 2019

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Wystawy

Atlas nowoczesności. Ćwiczenia (II EDYCJA) [2021-10-01-2026-10-01]

Lawrence Abu Hamdan

Lawrence Abu Hamdan określa siebie jako „Osobiste Ucho”. W swojej pracy zajmuje się prawnym statusem dźwięku. Jego zainteresowanie dźwiękiem i związkami dźwięku z polityką sięgają działalności artysty jako muzyka objazdowego i facylitatora muzyki DIY. Jest jednym z badaczy współpracujących z działającą przy Goldsmith College of Art w Londynie agencją Forensic Architecture (ang. architektura śledcza), podejmującą za pośrednictwem zaawansowanych technologii i innowacyjnych, niekonwencjonalnych sposobów analizy dochodzenia w sprawie łamania praw człowieka, w imieniu i na rzecz społeczności dotkniętych przemocą polityczną, organizacji...

Zasoby - elementy zespołu
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także
Powiązane obiekty