Grzegorz Sztwiertnia

Ojcowie awangardy

Udostępnij:
Datowanie: 2005
Technika: instalacja, technika mieszana
Materiały: pleksiglas, pianka, włókno bawełniane, płyta CD, drewno
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 2013
Numer inwentarzowy: MS/SN/R/582/1-2

Opis dzieła

Realizacja Ojcowie awangardy to łóżeczko dziecięce połączone z instalacją dźwiękową. Na prostą formę dziecięcego mebla zostały nałożone charakterystyczne dla twórczości Pieta Mondriana kwadraty i prostokąty w barwach podstawowych. Realizacja ta stanowiła projekt „totalnego systemu edukacji”, w którym dziecko już od pierwszych dni życia obcuje ze sztuką awangardową – usytuowane w uporządkowanym, neoplastycznym otoczeniu, zredukowanym do esencji wyrażonej w barwie i linii, wyczyszczonym z elementów przedstawiających. Sztwiertnia nawiązywał do neoplastycyzmu również w innych realizacjach – w instalacji Ćwiczenia neoplastyczne połączył ćwiczenia gimnastyczne z oddziaływaniem poprzez barwę i kształt. W Ojcach Awangardy barwa i kształt stanowią motywy, które dyscyplinują oko od początku życia człowieka, wychowują go w odczuciu i poszanowaniu konkretnej estetyki. Instalacji towarzyszy Ursonate Kurta Schwittersa, czytana córce do snu przez artystę. Autor konsekwentnie rozwija zagadnienie edukacji jako dyscypliny, a jednocześnie podkreśla status awangardy jako źródła myśli o sztuce współczesnej.

Marta Ryczkowska (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 868).

Wystawy

Re-inventing Piet. Mondrian and the Consequences [2023-03-11-2023-07-16]
"Otwarta Pracownia" - miejsca nieobjęte oficjalnym planem [2012-10-04-2012-11-11]
RINNZEKETE BEE BEE NNZ KRR MUU? KURT SCHWITTERS'S USRONATE and the art of today [2022-03-12-2022-05-22]

Grzegorz Sztwiertnia
Grzegorz Sztwiertnia

Dyplom otrzymał w 1992 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. autor instalacji, wideo, obiektów, rzeźb, obrazów, tekstów, kurator wystaw. Zainteresowania artysty koncentrują się na ludzkim ciele: zasadach jego funkcjonowania, możliwościach jego kształtowania, ale także jego niedoskonałościach. do swoich prac wprowadza wątki „medyczne” m.in. poprzez wykorzystywanie obiektów paramedycznych, kierowanie uwagi na dyscyplinowanie ciała, wykorzystanie anatomicznych rysunków. Sztwiertnia zwraca również uwagę na problematykę widzenia, uwzględniając zarówno pisma teoretyczne artystów (Goethe, Strzemiński), jak i możliwości percepcji wynikające...

Zobacz także
Powiązane obiekty