Grzegorz Sztwiertnia

Grzegorz Sztwiertnia

1968

Dyplom otrzymał w 1992 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. autor instalacji, wideo, obiektów, rzeźb, obrazów, tekstów, kurator wystaw. Zainteresowania artysty koncentrują się na ludzkim ciele: zasadach jego funkcjonowania, możliwościach jego kształtowania, ale także jego niedoskonałościach. do swoich prac wprowadza wątki „medyczne” m.in. poprzez wykorzystywanie obiektów paramedycznych, kierowanie uwagi na dyscyplinowanie ciała, wykorzystanie anatomicznych rysunków. Sztwiertnia zwraca również uwagę na problematykę widzenia, uwzględniając zarówno pisma teoretyczne artystów (Goethe, Strzemiński), jak i możliwości percepcji wynikające z budowy oka. Burzy granicę między światem sztuki a codzienną rzeczywistością m.in. w takich pracach, jak Ćwiczenia geoplastyczne(2002) czy Ojcowie awangardy(2005), w których zestawia przedmioty codzienne (sala gimnastyczna, łóżeczko dziecięce) z językiem sztuki, odwołując się do neoplastycyzmu.

Karolina Jabłońska (Quote from: For Encouragement to Museum. Collection of the Łódź Association for the Encouragement of Fine Art, ed. Anna Saciuk-Gąsowska, Łódź 2013, s. 146).

Grzegorz Sztwiertnia
Grzegorz Sztwiertnia, fot. Marcin Stępnień, archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła