Lawrence Abu Hamdan

Lawrence Abu Hamdan

1985

Lawrence Abu Hamdan określa siebie jako „Osobiste Ucho”. W swojej pracy zajmuje się prawnym statusem dźwięku. Jego zainteresowanie dźwiękiem i związkami dźwięku z polityką sięgają działalności artysty jako muzyka objazdowego i facylitatora muzyki DIY.

Jest jednym z badaczy współpracujących z działającą przy Goldsmith College of Art w Londynie agencją Forensic Architecture (ang. architektura śledcza), podejmującą za pośrednictwem zaawansowanych technologii i innowacyjnych, niekonwencjonalnych sposobów analizy dochodzenia w sprawie łamania praw człowieka, w imieniu i na rzecz społeczności dotkniętych przemocą polityczną, organizacji praw człowieka, międzynarodowych prokuratorów, grup sprawiedliwości ekologicznej i organizacji medialnych.

Artysta wprowadza korelację pomiędzy polityką słuchania, a kryminalistyczną analizą ludzkiego głosu, międzynarodowymi procesami sądowymi i przesłuchaniami. Poprzez długoterminowe projekty badawcze Abu Hamdan zwraca się ku fizycznemu królestwu zapisów głosu; interesuje go technologiczny aspekt tworzenia obecnie dostępnych metod służących do rozpoznawania akcentów i wykrywania kłamstw, a także oprogramowania analizującego modulację głosu. Uwzględnia również historyczne źródła i rytuały związane z omijaniem prawdy, takie jak takijja, praktykowane w systemach wymiaru sprawiedliwości w krajach islamu przez ezoteryczne mniejszości (druzowie w północnej Syrii). Jego projekty przyjęły postać archiwum dźwięku, instalacji audiowizualnych, performansów, prac plastycznych, fotografii, esejów i wykładów.

Dokument audio Abu Hamdana The Freedom of Speech Itself (Wolność słowa we własnej osobie) pokazano jako dowód w sądzie, który zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o przyznanie azylu w Wielkiej Brytanii; artysta razem z Forensic Architecture wystąpił w roli biegłego, a jego dzieło stało się częścią kampanii No More Forgotten Lives zrealizowanej przez organizację Defence for Children International (Międzynarodowa Organizacja ds. Obrony Dzieci).

Abu Hamdan urodził się w 1985 roku w Ammanie w Jordanii. Doktoryzował się w Goldsmiths College w Londynie w 2017 roku. W 2019 roku był nominowany do Nagrody Turnera za wystawę Earwitness Theatre i performans After Sfx.

Daniel Muzyczuk
Source: www.lawrenceabuhamdan.com

Dzieła