Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Jankiel Adler

Moi rodzice

Udostępnij:
Datowanie: 1921
Technika: malarstwo olejne
Materiały:deska, olej
Rozmiar:136 x 54 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 02.07.1935
Numer inwentarzowy:MS/SN/M/67
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Postaci rodziców są monumentalne i jednocześnie nierealne w swej dekoracyjności. Na obrazie Moi rodzice, prezentują się oni nie jak żywi ludzie, ale filary świata, archetypy wyryte w pamięci syna. Stojący ojciec jedną ręką wskazuje na przytwierdzoną do obrazu kartę – fragment Tory – symbol mądrości prawa i tradycji. Drugą dłoń unosi w geście błogosławieństwa, pomiędzy palcami znajduje się zapis literami hebrajskimi – jedno z imion Boga. Matka, siedząca poniżej, wskazuje na ojca, a sama, dawczyni życia, stanowi podstawę kompozycji. Pracę określano jako opis praw życia według Kabały. W ten sposób staje się ona de facto obrazem religijnym. Moi rodzice są przykładem, w jaki sposób środowisko twórców żydowskich lat 20. XX w. wiązało sztukę nowoczesną z własną tradycją. O wczesnych dziełach Adlera pisano, że cechuje je „ludowa prostota i chasydzki rozmach”. Prace Adlera tworzone były też pod wpływem kubizmu i ekspresjonizmu, o czym świadczy deformacja w budowie figur ludzkich, płaszczyznowe konstruowanie form i zastosowanie kolażu. Jednocześnie Moi rodzice to obraz przełomowy. Twórczość artysty z lat 20. nosiła już cechy wspólne z ze stylistyką nowej rzeczowości, później z dziełami Picassa, a z lat 30. zmierzała ku abstrakcji – mniej w niej tematów symbolicznych, czy związanych z mistyką.


Paulina Kurc-Maj (Cytat za: Abecadło, red. Jarosław Lubiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2010, s.nlb.[5]).

Jankiel Adler
Jankiel Adler

Pochodził z ortodoksyjnej żydowskiej rodziny. Początkowo miał zostać grawerem, ale trwające także później związki z awangardowym, lewicowym środowiskiem artystycznym w Niemczech (gdzie studiował) zmieniły te plany. Był współzałożycielem łódzkiej grupy Jung Idysz (1919–1921). Jednym z głównych celów, jakie grupa stawiała przed sobą, było wyraziste wprowadzenie kultury żydowskiej do kultury europejskiej. Jej członkowie poszukiwali nowoczesnych form wyrazu dla sztuki swojego narodu oraz łączyli w swoich pracach ekspresjonizm, symbolizm, mistykę i tradycję Europy Środkowowschodniej. Paulina Kurc-Maj (cyt. za: Abecadło, red. Jarosław...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także
Powiązane obiekty