Jankiel Adler

Portret Heleny Syrkusowej

Udostępnij:
Datowanie: ok. 1946
Technika: monotypia
Materiały:papier czerpany
Rozmiar:43 x 34 cm
Data nabycia:
Numer inwentarzowy:MS/SN/GR/1638
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie
Jankiel Adler
Jankiel Adler

Pochodził z ortodoksyjnej żydowskiej rodziny. Początkowo miał zostać grawerem, ale trwające także później związki z awangardowym, lewicowym środowiskiem artystycznym w Niemczech (gdzie studiował) zmieniły te plany. Był współzałożycielem łódzkiej grupy Jung Idysz (1919–1921). Jednym z głównych celów, jakie grupa stawiała przed sobą, było wyraziste wprowadzenie kultury żydowskiej do kultury europejskiej. Jej członkowie poszukiwali nowoczesnych form wyrazu dla sztuki swojego narodu oraz łączyli w swoich pracach ekspresjonizm, symbolizm, mistykę i tradycję Europy Środkowowschodniej. Paulina Kurc-Maj (cyt. za: Abecadło, red. Jarosław...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także