Datowanie: 2005 r.
Technika: film barwny z dźwiękiem, zapis cyfrowy
Materiały: płyta DVD
Rozmiar:czas trwania 8 min 35 s min
Sposób nabycia:dar
Numer inwentarzowy: MS/SN/V/106

Opis dzieła

Trzy nagrania z performansów artystek, zatytułowane Rozdział XXVII, Rozdział LXI i Rozdział LXIV, to kolejne epizody, zrealizowane w różnych przestrzeniach, analizujące temat roli kobiety we współczesnym społeczeństwie. Artystki, posługując się własnymi ciałami, często na granicy wytrzymałości fizycznej, obnażają stereotypy myślowe, a ich działania są komentarzem do uprzedmiotowienia kobiet i ich codziennych zmagań z destrukcją relacji i poniżeniem oraz społecznym przyzwoleniem na agresję.

Mariusz Walczak (Cytat za: Na zachętę do muzeum. Kolekcja Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, red. Anna Saciuk-Gąsowska, współpraca Grzegorz Musiał, Muzeum Sztuki, Łódź 2013, s. 138).

 Sędzia Główny (Aleksandra Kubiak i Karolina Wiktor)
Sędzia Główny (Aleksandra Kubiak i Karolina Wiktor)

Grupa artystyczna (Aleksandra Kubiak, ur. 1978 i Karolina Wiktor, ur. 1979) powstała w 2001 roku. Obie artystki uzyskały dyplom w 2004 roku na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wypowiadają się poprzez performanse, film i fotografię. Podejmują temat roli, pozycji i wizerunku współczesnej kobiety. W sferze ich zainteresowań znalazły się przede wszystkim cielesność i seksualność. Odwołują się do klisz kulturowych i obyczajowych, które bezpardonowo obnażają. wymowę swoich performansów. Podkreślają strojami, stylizując kobiety na stereotypowy obiekt męskiego pożądania. w działaniach wykorzystują także wątki osobistych...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty