Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Jerzy Janisch

Bez tytułu (Getto)

Udostępnij:
Datowanie: po 1945 r.
Technika: gwasz, malarstwo
Materiały:gwasz (papier naklejony na płótno)
Rozmiar:wys. 78,5 cm, szer. 117,2 cm
Sposób nabycia:dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej”
Data nabycia: 29.11.2018
Numer inwentarzowy:MS/SN/RYS/2226
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Praca Getto jest jedną z większych zachowanych kompozycji malarskich Jerzego Janischa. Grafitowe tło jest w niej sceną dramatu trzech jednakowej wielkości postaci ludzkich, zwróconych ku prawej krawędzi obrazu. Rytm i pozy postaci sugerują, że uciekają one od wiążącego im kończyny promieniami świetlistego krążka, który widnieje przy lewej krawędzi. Sylwetki ludzi nasuwają skojarzenia anatomiczne – ukazują przekroje układu oddechowego, z dominującym w nich wizerunkiem płuc o kształcie motyla z rozłożonymi skrzydłami. Kompozycja ma wymiar katastroficzny – można ją odczytywać jako scenę egzekucji.
Praca jest jednym z ważniejszych osiągnięć artystycznych Janischa. Czytelne są w niej cechy jego dojrzałego stylu malarskiego: emblematyczność kształtów, zastosowanie techniki dywizjonizmu. W kompozycji tej artysta posłużył się obrazowością bliską kulturze popularnej dla ukazania sceny zagrożenia i eksterminacji.

Paweł Polit

Jerzy Janisch

Jerzy Janisch był jednym z członków założycieli lwowskiej grupy Artes (w 1929 roku), a po jej rozwiązaniu współzałożycielem grupy Neoartes (w 1933 roku). Studia artystyczne odbył w Państwowej Szkole Przemysłowej we Lwowie (1921–1924); kształcił się również w Conservatoire national des arts et métiers w Paryżu (1924–1926 i 1928). Czerpiąc ze stylistyki surrealizmu, włączał do swoich prac elementy ikonosfery popularnej. Był jednym z twórców lwowskich posługujących się w nowatorski sposób medium kolażu i fotomontażu.

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji