Jerzy Janisch

Jerzy Janisch

1901 - 1962

Jerzy Janisch był jednym z członków założycieli lwowskiej grupy Artes (w 1929 roku), a po jej rozwiązaniu współzałożycielem grupy Neoartes (w 1933 roku). Studia artystyczne odbył w Państwowej Szkole Przemysłowej we Lwowie (1921–1924); kształcił się również w Conservatoire national des arts et métiers w Paryżu (1924–1926 i 1928). Czerpiąc ze stylistyki surrealizmu, włączał do swoich prac elementy ikonosfery popularnej. Był jednym z twórców lwowskich posługujących się w nowatorski sposób medium kolażu i fotomontażu. 

Dzieła