Ewa Zarzycka

Alfabet - litera O

Udostępnij:
Datowanie: 1990
Technika: zapis analogowy filmowy przeniesiony na zapis cyfrowy
Rozmiar:12'52''
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 13.12.2013
Numer inwentarzowy:MS/SN/V/112
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

W filmie Alfabet – litera O artystka próbuje zmaterializować literę O. Kreśli dłonią jej obrys w przestrzeni, rysuje, układa, usypuje ze zgromadzonych materiałów. Używając kredy, płatków kwiatów, gliny, pokruszonej cegły, nawet wody, a następnie mieszając wszystko, zestawia przeciwstawne pojęcia kreacji i destrukcji. Działanie jest rozliczeniem artystki z obietnicy stworzenia pracy konkretnej.

Mariusz Walczak (Cytat za: Na zachętę do muzeum. Kolekcja Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, red. Anna Saciuk-Gąsowska, współpraca Grzegorz Musiał, Muzeum Sztuki, Łódź 2013, s. 152).

dokumentacja filmowa: Józef RobakowskiEwa Zarzycka

Dyplom uzyskała w 1978  roku w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Autorka performansów, instalacji, rysunków. Performanse artystki opierają się na jej wypowiedziach (performans mówiony). Są autorskimi przemyśleniami, którymi dzieli się z odbiorcami; wykładami, w których prawda miesza się z fikcją. Zarzycka porusza się na pograniczu sztuki i codziennej rzeczywistością. Pełnym retorycznych pytań rozważaniom towarzyszą przedmioty: mapy, globusy, wykresy, rysunki. Rejestrując swoje wystąpienia artystka pozwala skonfrontować się z nimi ponownie w zmieniającej się rzeczywistości.Karolina Jabłońska (Cytat za:...

Powiązane dzieła
Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także