Marek Sobczyk

Język awangardy (gambit, odwet, postulat, prowokacja, rewolucja, kastracja)

Udostępnij:
Datowanie: 1997
Technika: malarstwo temperowe
Materiały:tempera kazeinowa, płótno
Rozmiar:szerokość: 181 cm, wysokość: 181 cm
Sposób nabycia:zakup (dofinansowano ze środków MKiDN)
Data nabycia: 10.06.2014
Numer inwentarzowy:MS/SN/M/2041
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Opis dedykowany osobom ze spektrum autyzmu

Informacje o artyście.
Marek Sobczyk
●    urodził się w 1955 roku;
●    jest malarzem;
●    interesuje się polityką;
●    w jego obrazach możemy odnaleźć tematy dotyczące aktualnej historii Polski.

Opis dzieła:
●     na obrazie są napisane słowa: gambit, odwet, postulat, prowokacja, rewolucja, kastracja;
●    słowa są związane z rewolucją;
●    słowa dotyczą rewolucji społecznej, ale i też rewolucji w sztuce.

Autor skryptu: Małgorzata Wiktorko


Płótno obrazu wypełniają poziome rzędy liter składających się w tytułowe słowa, które obrazują losy każdej rewolucji, niezależnie od tego, czy jest to rewolucja społeczna, czy też w sztuce. Stanowią one smutną konstatację wyciągniętą z dotychczasowych doświadczeń historycznych. Język awangardy prowadzi bowiem od gotowości utraty nawet najlepszych bojowników w imię wygranej po utratę idei w momencie, kiedy rewolucja dokona się i okrzepnie.

Anna Saciuk-Gąsowska

Marek Sobczyk

Studiował w latach 1975–1980 w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1983 roku wraz z pięcioma innymi artystami założył Gruppę (nazwa używana od 1985 roku), grupę artystyczną, której członkowie wspólnie wystawiali swoje prace, a także wydawali pismo „Oj dobrze już” (1984–1989, 9 numerów + numer specjalny w 2002 roku, towarzyszący wystawie Gruppy w warszawskiej Galerii Program). Malarstwo Sobczyka, figuratywne, prowokacyjne, czasem obsceniczne, dotyczy aktualnych wydarzeń: dominuje w nim polityka, jest także często nasycone symbolami o charakterze narodowym czy religijnym. Marek Sobczyk (ur. 30 listopada 1955 w Warszawie) – polski malarz,...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji