Marek Sobczyk

Marek Sobczyk

1955

Studiował w latach 1975–1980 w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1983 roku wraz z pięcioma innymi artystami założył Gruppę (nazwa używana od 1985 roku), grupę artystyczną, której członkowie wspólnie wystawiali swoje prace, a także wydawali pismo „Oj dobrze już” (1984–1989, 9 numerów + numer specjalny w 2002 roku, towarzyszący wystawie Gruppy w warszawskiej Galerii Program). Malarstwo Sobczyka, figuratywne, prowokacyjne, czasem obsceniczne, dotyczy aktualnych wydarzeń: dominuje w nim polityka, jest także często nasycone symbolami o charakterze narodowym czy religijnym. Marek Sobczyk (ur. 30 listopada 1955 w Warszawie) – polski malarz, grafik, teoretyk sztuki, pedagog. Studiował malarstwo w latach 1975-1980 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Stefana Gierowskiego. Początkowo malował abstrakcyjne kompozycje, złożone z powtarzających się elementów. W roku 1983 został członkiem Gruppy, współredagując jej pismo „Oj dobrze już” w którym zamieszczał teksty teoretyczne. W roku 1983 namalował wspólnie z Ryszardem Woźniakiem dwa wielkoformatowe plakaty, następne cztery wspólnie z Jarosławem Modzelewskim w roku 1984, podczas pobytu stypendialnego w Niemczech Zachodnich. Od połowy lat osiemdziesiątych Sobczyk malował kompozycje figuralne, niektóre z nich o tematyce religijnej. W latach 1994-1998 wspólnie z Jarosławem Modzelewskim namalował dwie nowe serie obrazów wystawionych w Centrum Sztuki Współczesnej w 1998. Od roku 1991 współpracował z Piotrem Młodożeńcem w spółce autorskiej Zafryki. W latach 1991-1996 prowadził wspólnie z Jarosławem Modzelewskim prywatną Szkołę Sztuki w Warszawie.
Dzieła