Władysław Strzemiński

Kompozycja unistyczna 10

Udostępnij:
Datowanie: 1931
Technika: malarstwo olejne
Materiały: płótno, farba olejna
Rozmiar:wys. 74 cm, szer. 50 cm
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/154

Opis dzieła

Opis dedykowany osobom ze spektrum autyzmu

Kompozycja unistyczna 10 to sztuka unistyczna. Sztuka unistyczna jest wynalazkiem Władysława Strzemińskiego, malarza. Sztuka unistyczna to malarstwo.

Obraz unistyczny to obraz abstrakcyjny. Nie przypomina codziennego świata. Obraz unistyczny działa na widza tylko kolorami, a nie pokazanymi rzeczami. Na obrazie jest ważna materialna farba.

Strzemiński na obrazie unistycznym nie pokazał ludzi (obraz nie jest portretem), nie pokazał rzeczy ani roślin (obraz nie jest martwą naturą), nie pokazał świata (obraz nie jest pejzażem). Strzemiński nie namalował kształtów ani nie użył dużej liczby kolorów. On stworzył prosty obraz.

Strzemiński pomalował cały obraz jasną szarą farbą, ale nie równo. On użył grubo farby na części obrazu, inne miejsca obrazu pomalował farbą cienko. Ale każde miejsce obrazu jest tak samo ważne.

Sucha farba stworzyła powierzchnię obrazu, która nie jest całkiem płaska. Nierówna powierzchnia jest bardzo ważną częścią obrazu unistycznego. Dlatego niektórzy ludzie widzą na obrazie unistycznym różne rzeczy: albo powierzchnię ziemi, albo kamień, albo piasek.

Autor skryptu: Leszek Karczewski

Opis dedykowany osobom słabo słyszącym i niesłyszącym

Obraz pt Kompozycja unistyczna 10. Artysta Władysław Strzemiński, rok powstania 1931, technika olej na płótnie, wymiary 74 cm wysokość na 50 cm szerokość. Praca abstrakcyjna. Z założenia nie posiada treści a także malarskiego światłocienia czy złudzenia trójwymiaru czy głębi. Faktura obrazu jest gruba, a cień który się pojawia na pracy jest autentyczny, nie udawany. Powierzchnia obrazu jednorodna pokryta nierówną , nieregularną fakturą. Na pracy nie ma wyróżnionych na tle elementów. Kolor jest nieoczywisty, trudny do określeni, szaro-bezowy. Kompozycja obrazu jest otwarta. Praca jest rozwinięciem unizmu, kierunku, który wypracował Władysław Strzemiński. Artysta porzuca sztukę mimetyczną, przedstawiającą, obraz z zasady jest płaski bez złudzenia trój wymiaru. Obraz według Strzemińskiego jest bytem autonomicznym, zwolnionym z obowiązku przedstawienia natury. Obraz to przede wszystkim farba olejna na płótnie, faktura obrazu jest najistotniejsza. Każdy fragment płaszczyzny obrazu jest tak samo ważny, nie ma hierarchii,, płaszczyzna obrazu jest napięta jednakowo. Koncepcja unizmu wymyślona została przez Władysława Strzemińskiego, a teoretyczne rozważania przedstawia książka artysty pt. Unizm w malarstwie.

Autor skryptu: Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk

Wystawy

A Polish Avant-garde, Katarzyna Kobro, Władysław Strzemiński
Kobro & Strzemiński - A Polish Avant-garde [2019-03-23-2019-06-30]

Władysław Strzemiński
Władysław Strzemiński

Władysław Strzemiński, artysta i teoretyk, był czołowym przedstawicielem awangardy międzywojennej w Polsce. Urodził się w zaborze rosyjskim, w Mińsku, w rodzinie polskiej. Studiował w elitarnej Wojskowej Szkole Inżynieryjnej im. cara Mikołaja w Petersburgu. Podczas pierwszej wojny światowej doznał poważnych obrażeń, w wyniku których stracił jedną rękę, nogę i widzenie w jednym oku. Od 1917 roku bliżej zainteresował się sztuką i wtedy – lub rok później – poznał też swoją przyszłą żonę, Katarzynę Kobro. Od 1918 aktywnie działał w środowisku konstruktywistów rosyjskich. Już wtedy uczestniczył w posiedzeniach Pododdziału...

Zasoby - elementy zespołu
Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także