Józef Robakowski

Trzecia twarz

Udostępnij:
Datowanie: 1967 r.
Technika: fotografia
Materiały: papier fotograficzny
Rozmiar:wys. 80 cm, szer. 60 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 27.12.1978
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/293

Opis prosty

Czarno-biała fotografia w układzie pionowym. Zdjęcie przedstawia fotomontaż portretu mężczyzny. Zestawiony lewy i prawy profil, a na to nałożony mały, owalny fragment męskiej twarzy. Ubranie czarne. W dolnej części zdjęcia ta sama dłoń w odbiciu lustrzanym, uzyskanym dzięki montażowi. Na palcach sygnet i obrączka. W dłoni niezidentyfikowany przedmiot. Tło ciemne.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Grupa ZERO-61 [2017-09-15-2017-10-15]
Grupa ZERO-61 [2017-09-15-2017-10-15]
wystawa Grupy ZERO 61 [2021-04-23-2021-06-20]

Józef Robakowski
Józef Robakowski

Józef Robakowski  – mieszka i pracuje w Łodzi. Artysta, historyk sztuki, autor filmów, zapisów wideo, cykli fotograficznych, rysunków, instalacji, obiektów, projektów konceptualnych. Teoretyk i nauczyciel akademicki. Studiował historię sztuki i muzealnictwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W latach 60. był współzałożycielem kilku grup artystycznych: Oko (1960), ZERO-61 (1961-1969) i Krąg (1965-1967). Inicjator i współzałożyciel Warsztatu Formy Filmowej (1970-1977) oraz Telewizyjnej Grupy Twórczej Stacja...