Józef Robakowski

Z mojego okna

Udostępnij:
Datowanie: 1978 - 2000
Technika: film czarno-biały z dźwiękiem
Materiały: kaseta VHS
Rozmiar:czas trwania 16 min
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 20.08.1992
Numer inwentarzowy: MS/SN/V/10/2

Opis dzieła

Autor, mieszkaniec bloku przy ul. Mickiewicza 19 w Łodzi, przedstawia prostą historię, filmując przez lata to, co widzi przez okno – zagubiony poczet sztandarowy z pierwszomajowego pochodu, sąsiada spacerującego z psem, „tłumy” autokarów dowożących do pobliskiego domu towarowego kupujących z całej Polski, mężczyzn zajętych naprawą samochodu, nocny patrol przemierzający ciemne miasto i jadącą na sygnale kolumnę milicyjnych wozów potrzebną do rozgonienia opozycyjnej demonstracji… Codzienność i banalność obserwowanych sytuacji jest pozorna i łatwo przemienia się w niecodzienność i wyjątkowość zdarzeń, scen i aktorów.

Film powstawał w czasie szczególnym dla Polski, w momencie schyłku i upadku komunistycznej epoki. Robakowski jest przedstawicielem łódzkiej neoawangardy, najaktywniejszej w latach 70. i 80. XX w., pionierem sztuki wideo, twórcą eksperymentalnych filmów, obrazów, obiektów, a także licznych tekstów krytycznych. Współtworzył i działał w grupach Zero 61 oraz Warsztat Formy Filmowej.


Maciej Cholewiński (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 708).

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

20. „dresdner schmalfilmtage - Festival for 8, Super 8 and 16mm film [2019-03-23-2019-03-23]
wystawa Grupy ZERO 61 [2021-04-23-2021-06-20]
Czuła uwaga. Urszula Czartoryska wobec fotografii [2021-05-28-2021-09-05]

Józef Robakowski
Józef Robakowski

Józef Robakowski  – mieszka i pracuje w Łodzi. Artysta, historyk sztuki, autor filmów, zapisów wideo, cykli fotograficznych, rysunków, instalacji, obiektów, projektów konceptualnych. Teoretyk i nauczyciel akademicki. Studiował historię sztuki i muzealnictwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W latach 60. był współzałożycielem kilku grup artystycznych: Oko (1960), ZERO-61 (1961-1969) i Krąg (1965-1967). Inicjator i współzałożyciel Warsztatu Formy Filmowej (1970-1977) oraz Telewizyjnej Grupy Twórczej Stacja...