Archiwum Eugeniusza Rudnika: taśmy / Eugeniusz Rudnik

Udostępnij:
autor: Eugeniusz Rudnik
tytuł: Archiwum Eugeniusza Rudnika: taśmy / Eugeniusz Rudnik
adres wydawniczy: [miejsce powstania prawdopodobnie Warszawa]
rok powstania: Ostatnie datowanie taśmy pochodzi z roku 2009. Taśmy w większości nie datowane.
rodzaj dokumentu: Zbiór archiwalny
adnotacja: 611 taśm magnetofonowych umieszczonych w 4 pudłach, 1 skrzyni, 3 segregatorach oraz 29 pudełek z pojedynczymi taśmami.
sygnatura: 59 Dok. Spec.

Opis

Archiwum Eugeniusza Rudnika zawiera różnorodne materiały, które w bogaty sposób oddają jego wielowymiarową twórczość i zostały przez kompozytora przekazane badaczowi Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia, Bolesławowi Błaszczykowi.

Są wśród nich materiały czysto muzyczne. Znajdują się tam również bogate źródła dotyczące zaangażowania artysty w projekty audiowizualne. Największą grupę stanowią taśmy. Można tutaj znaleźć materiały źródłowe do tak znanych utworów jak stworzona we współpracy z Krzysztofem Pendereckim „Olimpija”, prezentowany na Documenta w Kassel „Homo Ludens”, czy też wyprodukowane w paryskim GRM „Moulin diabolique”.

Wśród taśm składających się na archiwum są następujące materiały:
1. Różne struktury, m.in. Eugeniusz Rudnik gra na syntezatorze Moog
2. „Dźwiękorękopisy Podzwonne”
3. „Dźwiękorękopisy- Rzęchy niekiedy przetworzone”
4. „Skalary” – studium technologiczne.
5. „Szop prep rep”
6. „Rękodźwiękopisy” – supermaster ze „sklejkami” utworu „Szkic do portretu Mistrza”
7. „Rękodźwiękopis” – materiały do utworu „Moulin Diabolique”
8. „Rękodźwiękopis” – materiały do utworu „Moulin Diabolique” - dwie taśmy
9. „Dźwiękorękopisy” albo „Szumy”…
10. „Olimpija” – materiały do utworu Krzysztofa Pendereckiego
11. „Rękodźwiękopisy” – warstwy i odrzuty dobre do utworu „Homo Ludens”
12. „Dźwiękorękopisy” – odzyski…
13. „Tryptyk pamięci Franco Evangelisti” – „rękodźwiękopis”
14. „Zrzuty”
15. „Moulin diabolique”
16. Liturgia polska i ruska do zbioru materiałów o Rudniku
17. „Obsesje militarne”
18. Materiały starych przerywników
19. „Dobre starocie”
20. „Bzdryngle, rzęchy i wysięki”
21. „Post Ostinato”
22. „Dźwiękorękopisy Jesień Ludów”
23. „Ruratorium”
24. Dwie taśmy skomponowane przez Eugeniusza Rudnika podczas performansu 26.11.2008 na potrzeby filmu „Gieniu, ratuj!”, reż. B. Błaszczyk.
25. - 396. – [tytuły różne] oraz
397. – 500. – bez tytułu
Pozostałe materiały na papierze stanowią kontekst niezbędny dla rekonstrukcji procesu twórczego Rudnika.

Daniel Muzyczuk

Szczegółowy wykaz dokumentów jest dostępny tutaj. Oryginały znajdują się w Dziale Dokumentacji Naukowej Muzeum Sztuki w Łodzi, gdzie są udostępniane zainteresowanym. Katalog Biblioteki Muzeum Sztuki w Łodzi dostępny jest tutaj.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego w ramach programu rządowego "Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej”.  „Rozwój kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi - etap XI"


Dofinansowano przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.


Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła