Zaświadczenie z Warszawskiego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego dla Artura Nacht-Samborskiego

Udostępnij:
autor:
tytuł: Zaświadczenie z Warszawskiego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego dla Artura Nacht-Samborskiego
adres wydawniczy: Warszawa
rok powstania: 1945
rodzaj dokumentu: dokument urzędowy
adnotacja: k. 1; 15,3 x 21 cm
sygnatura: DS 49 Dok. Spec.ANS

Opis

Zaświadczenie z  Warszawskiego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego dla Artura Nacht-Samborskiego umożliwiające przemieszczenie się po Warszawie i Województwie Warszawskim wydane zostało 23 stycznia 1945 roku. Ledwie kilka dni wcześniej, 17 stycznia 1945 do morza ruin położonych na lewym brzegu Wisły wkroczyły oddziały 1 Armii WP oraz Armii Czerwonej - według słów świadka tych wydarzeń Jeremiego Przybory „parada wyzwolicieli, którzy już nikogo nie wyzwolili”. Władzę nad miastem objęło radzieckie NKWD oraz Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Specjalne grupy operacyjne rozpoczęły poszukiwania wszystkich tych, którzy zostali zakwalifikowani jako zagrożenie dla nowego porządku, w tym żołnierzy podziemia.
Zaświadczenia zezwalające na poruszanie się po mieście (w tym przejścia na drugi brzeg Wisły) sygnowali major Broniatowski oraz kapitan Karwowski, zastępca Komendanta Garnizonu miasta stołecznego Warszawy. Dokument wydany był w dwóch wersjach językowych polskiej i rosyjskiej.
Nacht-Samborski, mieszkający dotychczas w tymczasowej kolonii artystycznej w Malinówku postanowił przenieść się do Warszawy. Było to związane m.in. z pracami nad reaktywacją życia artystycznego, w tym Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Malarz wybrany został na członka Zarządu, w związku z czym otrzymał mieszkanie w willi przy ul. Walecznych 16 na Saskiej Kępie, położonej na prawym brzegu rzeki.  
Maciej Cholewiński

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN


Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła