Lada Nakonechna

Merge Visible

Udostępnij:
Datowanie: 2015-2017
Technika: fotokolaż
Materiały: papier, papier fotograficzny
Rozmiar:wys. 86,8 cm, szer. 61,1 cm
Sposób nabycia:zakup (dotacja MKiDN)
Data nabycia: 02.08.2022
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/3214/4

Opis dzieła

Prace Lady Nakonechnej to skutek namysłu nad współczesnym otoczeniem wizualnym, zwłaszcza cyfrowym, oraz dziedzictwem awangardy, która m.in. przez zmianę komunikatu wizualnego miała ambicję odmiany świadomości, a dalej zmiany społecznej. Nakonechna podejmuje zarazem temat codzienności mieszkańców i mieszkanek Ukrainy Wschodniej i rosyjskiej inwazji trwającej tam od 2014 roku.

W pracach z serii „Merge Visible” (tytuł to nazwa funkcji pozwalającej połączyć poszczególne warstwy opracowywanych obrazów) - artystka dialoguje z suprematyzmem. To kompozycje zrywające z narracją i przedmiotowością budowane w odniesieniu do prac Kazimierza Malewicza, przygotowane z wyimków znalezionych w Internecie zdjęć, które dokumentują zniszczenia wojenne w Ukrainie wschodniej. Artystka wybierała z fotografii ruin jedynie nieuszkodzone elementy czy to pejzażu, czy architektury usuwając całą resztę. Wybrane fragmenty to typowe materiały, półprodukty, z których współcześnie budowane są domu na całym świecie i w Ukrainie. To również efekt globalnej modernizacji, nad skutkami której artystka podejmuje refleksje.

Anna Łazar

Dzieła zakupione z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej" 2022

Dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Program rządowy Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej. Rozwój kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi - etap XI.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Program rządowy Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej. Rozwój kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi - etap XI.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.
Lada Nakonechna

Lada Nakonechna od 2005 roku jest członkinią grupy R.E.P. (Revolutionary Experimental Space [Rewolucyjna Przestrzeń Eksperymentalna]), pozostaje współredaktorką czasopisma literackiego, artystycznego i politycznego Prostory.net.ua, oraz członkinią kolektywu kuratorsko-aktywistycznego Hudrada. Od 2012 roku jest kuratorką niezależnego programu edukacyjnego Course of Art w Kijowie oraz współzałożycielką Method Fund. Jej sztuka kształtowana jest m.in. przez powyższe doświadczenia, a także przez wnikliwą obserwację życia społeczno-politycznego i artystycznego, a także refleksję nad historią kultury i sztuki. W swoich pracach posługuje się środkami...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty