Paweł "Paulus" Mazur

Totart in Action

Udostępnij:
Datowanie: 1990
Technika: rysunek
Materiały: długopis, ołówek, papier
Rozmiar:wys. 29,5 cm, szer. 41,5 cm
Sposób nabycia:zakup (dotacja MKiDN)
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/2343

Opis dzieła

Komiksy Mazura to ważny element wizualny grupy Totart. Wywodzą się z niezależnej zinowej kultury. Kompozycje odbijane były na kserografie. Z czasem artysta zaczął - podobnie jak Andrzej Awsiej i Joanna Kabała - eksperymentować również z animacjami komputerowymi, które towarzyszyły koncertom jego muzyki elektronicznej. Przeniósł do nich estetykę wypracowaną w komiksach. Jego prace obrazują moment przejściowy między estetyką odręcznego DIY ku elektronicznym mediom i kulturze klubowej.

„Totart in Action” ukazuje metaforyczny obraz przenikania się energii twórczych artystów działających w ramach grupy Totart. Jednym z postulatów grupy była realizacja pozawerbalnej komunikacji, która stałaby się bazą dla nowej wspólnoty. Artur Kozdrowski pisał o tym zjawisku następująco: „Chodzi jedynie o łączenie subiektywności, których syntezą jest intersubiektywność i im więcej jednostek w niej egzystuje tym lepiej, bowiem ludzie ci znają się w pełnym tego słowa znaczeniu i podobnie patrzą na wiele spraw, a skoro nie znając się wcześniej zrozumieli się przy pomocy tak niekomunikatywnego dla reszty imprzejawnika to coś w nim musi być, skoro ich połączył – i to jest chyba najważniejsze.” (Artur Kozdrowski, „Traktat o wszystkim. Fragment swobodny pod tytułem <>", [w:] „Notatki z podziemia. Sztuka i muzyka alternatywna w Europie Wschodniej 1968-1994", red. David Crowley, Daniel Muzyczuk, Muzeum Sztuki, Walther Koenig, Łódź i London 2016, s. 399. s. 405.)

Daniel Muzyczuk

Dzieła zakupione z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej" 2022

Dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Program rządowy Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej. Rozwój kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi - etap XI.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Program rządowy Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej. Rozwój kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi - etap XI.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.
Paweł "Paulus" Mazur

Paweł Paulus Mazur to polski malarz, rysownik, poeta i prozaik. Członek Totartu, grupy poetyckiej Zlali Mi Się Do Środka i zespołu muzycznego Gdańsk 2000. Autor okładek książek, komiksów i ilustracji książkowych oraz wielkoformatowych murali. Jest autorem (lub współautorem) programów telewizyjnych, audycji radiowych oraz kilku tomików poetyckich. Jego rysunki były publikowane między innymi w „Gazecie Wyborczej”, „Przekroju”, „Ozonie”. Jest również muzykiem, a wśród jego projektów muzycznych są: Kościotrup, Po schodach i Nowy Levy Proletariat. Jest prekursorem metody pisarskiej zwanej zlewem, polegającej na bezrefleksyjnym zapisie...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty