Mykola Ridnyi

Gradual Loss of Vision

Udostępnij:
Datowanie: 2017
Technika: rysunek, wydruk komputerowy
Materiały: farba graficzna, papier, papier fotograficzny, pianka, długopis
Sposób nabycia:zakup (dotacja MKiDN)
Data nabycia: 11.08.2021
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/2329/1-11

Opis dzieła

Mykola Ridnyi bada rolę przekazów wizualnych i mediów w kształtowaniu rzeczywistości oraz sposobów reprezentacji tak aktualnej sytuacji politycznej, jak i wydarzeń historycznych. Jego prace za punkt wyjścia przyjmują bieżące wydarzenia w Ukrainie, ukazując je w perspektywie długiego trwania oraz historii sztuki.

„Stopniowa utrata wzroku” dotyczy sfer medycznej i politycznej w relacji ze sztuką. Schorzenie, które artysta przywołuje w tytule, polega na chronicznym, postępującym od centrum zmniejszaniu się pola widzenia. Zwykle jest to bezbolesny proces. Kanwą przedstawienia są mapy okupowanych przez prorosyjskich separatystów terytoriów Ukrainy Wschodniej, które zniknęły z pola widzenia światowych mediów wraz z chwilowym złagodzeniem konfliktu. Mapom towarzyszą schematyczne przedstawienia problematyki wzroku – pola widzenia, widzenia peryferyjnego i ćwiczeń oczu. Jego realizacje odnoszą się m.in. do przebiegu Rewolucji Godności w 2014 oraz mniej zauważalnych procesów jak np. dekomunizacja i wiążąca się z tym likwidacja pomników.

„Stopniowa utrata wzroku” to kolejna próba osadzenia abstrakcyjnych procesów obejmujących zbiorowości w indywidualnym somatycznym doświadczeniu, jak również kontynuacja dialogu z „Teorią widzenia” Władysława Strzemińskiego, która m.in. zakłada, że obraz świata zmienia się wraz warunkami zewnętrznymi. Strzemiński pisał, że w procesie widzenia ważne jest nie tyle odbieranie bodźca wzrokowego, co uświadomienie sobie procesu widzenia. Ridnyj dodatkowo skomplikował zadanie stopniową utratą wzroku. Dla zrozumienia obrazu sytuacji nie konieczne jest już nawet w jego ujęciu odebranie wzrokowego bodźca, który nie jest już czynnikiem wystarczającym. 

Anna Łazar

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Logotyp

Logotyp


Wystawy

Atlas nowoczesności. Ćwiczenia (II EDYCJA) [2021-10-01-2026-10-01]

Mykola Ridnyi

Mykola Ridnyi (Mykoła Ridnyj) urodził się w 1985 r. w Charkowie, w Ukrainie. Mieszka i pracuje w Kijowie. W 2008 r. ukończył Państwową Akademię Projektowania i Sztuki w Charkowie. W praktyce artystycznej posługuje się różnymi mediami, poczynając od działań performatywnych w przestrzeni publicznej, przez instalacje o charakterze site-specific i rzeźbę, po krótkometrażowe filmy i filmowe eseje, które stanowią obecnie istotny element jego praktyki. Ridnyj jest również kuratorem międzynarodowych wystaw na Ukrainie m.in. "Po zwycięstwie" (Centrum Sztuki Współczesnej im. Jermiłowa, Charków, 2014), "Nowa historia" (Muzeum Sztuki w Charkowie,...

Zobacz także
Powiązane obiekty