Stanisław Kubicki

Kwitnienie III [Das Blühen III]

Udostępnij:
Datowanie: 1928
Technika: rysunek pastelem
Materiały:papier, pastel
Rozmiar:67 x 48 cm; z ramą: 82 x 62 cm
Sposób nabycia:dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej”
Data nabycia: 31.08.2021
Numer inwentarzowy:MS/SN/RYS/2326
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

"Kwitnienie III" należy do serii prac realizowanych przez Stanisława Kubickiego w różnych technikach, które odwoływały się do świata roślin i zwierząt formalnie pozostając na granicy abstrakcji. Są one odzwierciedleniem idei kosmicznej harmonii natury, zaczerpniętej ze światopoglądu artysty i opisywanej przez niego w tekstach teoretycznych. Powracające motywy światła, gwiazd i kwitnienia, czy kiełkowania obecne w licznych kompozycjach odwoływały się do tajemnicy i procesów wzrostu, czy rozwoju życia.

W zgeometryzowanym "Kwitnieniu III" dodatkowo pojawia się motyw żółto-czerwonego, jakby świetlistego krzyża, co wiązało rozważania nad źródłem życia, cyklami natury z chrześcijaństwem. Kubicki podobnie, jak wielu awangardzistów, łączył wątki chrześcijańskie, z teozofią i poszukiwaniem nowej duchowości. Podobne znaczenie miało też zastosowanie geometrycznej, niemal abstrakcyjnej formy, która stawała się w niejako językiem pojęć transcendentnych.  

Owe plastyczne rozważania wpisywały się w charakterystyczne dla awangardy poszukiwania modelu idealnego społeczeństwa. Apoteoza natury wynikała zaś z przypisywania nieskalanej przyrodzie wzoru idealnego porządku dla „nowej wspólnoty”, w której znajdzie schronienie „Nowy Człowiek”.

​Praca została zakupiona do Muzeum Sztuki w Łodzi bezpośrednio od rodziny artysty i pochodzi z szerszego zespołu dzieł, które znajdują się w posiadaniu rodziny w Berlinie. 

Paulina Kurc-Maj


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.
Stanisław Kubicki

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także