Agnieszka Polska

What the sun has seen

Udostępnij:
Datowanie: 2017
Technika: film barwny z dźwiękiem, animacja, zapis cyfrowy
Materiały: plik cyfrowy, dysk przenośny
Rozmiar:min. 7 min, sekundy 35
Sposób nabycia:zakup (dotacja MKiDN)
Data nabycia: 09.07.2020
Numer inwentarzowy: MS/SN/V/150

Opis dzieła

Film Agnieszki Polskiej stanowi sekwencję obrazów, w której wyróżnionym motywem jest animowana tarcza Słońca, poruszająca oczami i ustami. Jej widok poprzedzony jest obrazem błękitnej kuli ziemskiej zasnutej chmurami, również wyposażonej w oczy i usta.

To twarz Ziemi formułuje tytułowe pytanie. Kolejne obrazy są rodzajem wyliczenia przedmiotów, na które padło spojrzenie Słońca: mężczyzny na skale, kawałków pomarańczy, otwartej dłoni, palca wchodzącego w miękką substancję, chwiejących się długich liści, gnijących owoców. Z tymi obrazami przeplatane są widoki nocnego nieba, w których gwiazdy układają się za pierwszym razem w napis „good night / sleep tight”, za drugim przypuszczalnie w symbol zwierzęcia. Niektóre obrazy mają charakter abstrakcyjny. 

Film zapożycza tytuł od wiersza Marii Konopnickiej, który opowiada w dziecinnym stylu o szczęśliwym życiu na wsi obserwowanym przez Słońce. Polska oferuje własną mroczną, ironiczną wersję wiersza – ewokuje zagrożenie katastrofą ekologiczną wywołaną przez postępujące ocieplenie atmosfery wokół Ziemi. Wydaje się również eksponować dominującą we współczesnych społeczeństwach tendencję do ulegania iluzjom zbawienia ludzkości, na przykład przez kontakt z cywilizacją pozaziemską. Bohater filmu gra tutaj obiektywnego widza, który niby Anioł Historii z eseju Waltera Benjamina jest świadkiem katastroficznych wydarzeń składających się na epokę nowoczesności. What the Sun has Seen stanowi pracę komplementarną wobec jej innej pracy filmowej – animacji The New Sun (2017).

Paweł Polit

Dzieła zakupione z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej" 2020

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Agnieszka Polska

Artystka posługuje się najczęściej medium filmowym, tworzy też animacje i fotografie. W początkach twórczości nawiązywała do techniki collage, w ostatnich projektach zmierza do konstruowania ze swoich prac całościowych instalacji. W swoich pracach porusza kwestie m.in. twórczego przetworzenia dokumentacji sztuki, żywotności tradycji kontrkultury lat 60. i 70. XX wieku, zagrożenia ekologicznego, a także granic politycznego zaangażowania artysty. Studiowała na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2004-2005), na wydziale grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2005-2010) oraz w klasie Hito Steyerl na University...

Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także
Powiązane obiekty
1 2