Marek Włodarski (Henryk Streng)

Rodzina w przestrzeni

Udostępnij:
Datowanie: 1930
Technika: rysunek
Materiały: gwasz, akwarela, atrament, papier
Rozmiar:wys. 22,5 cm, szer. 31,5 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 19.04.2016
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/2166

Opis dzieła

Praca należy do rozbudowanego cyklu prac Marka Włodarskiego z przełomu lat 20. i 30., ukazujących rodziny we wnętrzu. Można zaliczyć ją do surrealistycznej fazy w twórczości artysty, kiedy starał się przekroczyć ograniczenia maszynowego stylu Légera. Tworzył wówczas obrazy konfrontujące struktury architektoniczne z formami organicznymi. Obie kompozycje graniczą z abstrakcją; w centrum każdej z nich da się wyróżnić dwie większe postacie, które można określić jako rodzicielskie. Postać męską wyróżnia podobne do kapelusza nakrycie głowy, postać żeńską długie ciemne włosy. Dwie mniejsze postacie przypominają dzieci – chłopca i dziewczynkę. Kształty te są trudne do jednoznacznej interpretacji; kojarzyć się mogą również z elementami złożonego mechanizmu. Postacie stykają się odnóżami, są zwrócone ku sobie. Artysta przedstawia je w otoczeniu kojarzącym się ze scenografią teatralną: usytuowane są na wzorzystym dywanie lub na posadzce z prostokątnych płyt, na tle fragmentarycznie wyrysowanej architektury z półkolistymi portalami i oknem, dynamizowanej rytmami przebiegających ukośnie balustrad. Prace nasuwają skojarzenia z motywami architektonicznym w obrazach Giorgia de Chirico, również z mechanomorficzną obrazowością wczesnych prac Maxa Ernsta. Zarówno deformacje postaci, jak i wzajemne ich usytuowanie odsyłają do interpretacji relacji rodzinnych zawartych w pismach Sigmunda Freuda.

Paweł Polit

Bibliografia

Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903-1960, Warszawa : Muzeum Narodowe w Warszawie, 1982.

Marek Włodarski (Henryk Streng)

Właściwie Henryk Streng, malarz polski pochodzenia żydowskiego, w latch 20. kształcił się we Lwowie pod kierunkiem Kazimierza Sichulskiego, następnie na ASP w Warszawie, w 1924 r. wyjechał do Paryża, gdzie zetknął się z twórczością surrealistów, min. Andre Bretona i Fernanda Legera. W 1930 r. związał się z grupą ''Artes". Walczył podczas kampanii wrześniowej W 1941 r. zmienił nazwisko. Po wojnie zamieszkał na stałe w Warszawie. Od 1947 r. był pracownikiem, a od 1956 profesorem na ASP w Warszawie. Marek Włodarski jest jednym z najbardziej konsekwentnych awangardzistów w sztuce polskiej. Jego postawa eksperymentatora manifestowała się...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także