Marek Włodarski (Henryk Streng)

Na tropie I

Udostępnij:
Datowanie: 1958 r.
Technika: malarstwo olejne
Materiały: płótno, farba olejna
Rozmiar:wys. 92 cm, szer. 73 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 20.12.1974
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1065
Marek Włodarski (Henryk Streng)

Właściwie Henryk Streng, malarz polski pochodzenia żydowskiego, w latch 20. kształcił się we Lwowie pod kierunkiem Kazimierza Sichulskiego, następnie na ASP w Warszawie, w 1924 r. wyjechał do Paryża, gdzie zetknął się z twórczością surrealistów, min. Andre Bretona i Fernanda Legera. W 1930 r. związał się z grupą ''Artes". Walczył podczas kampanii wrześniowej W 1941 r. zmienił nazwisko. Po wojnie zamieszkał na stałe w Warszawie. Od 1947 r. był pracownikiem, a od 1956 profesorem na ASP w Warszawie. Marek Włodarski jest jednym z najbardziej konsekwentnych awangardzistów w sztuce polskiej. Jego postawa eksperymentatora manifestowała się...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji