Władysław Strzemiński

Kompozycja unistyczna 13

Udostępnij:
Datowanie: 1934
Technika: malarstwo olejne
Materiały: płótno, farba olejna
Rozmiar:z ramą: wys. 72 cm, szer. 72 cm; bez ramy: wys. 50 cm, szer. 50 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 27.11.1945
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/150

Opis dzieła

Opis dedykowany osobom ze spektrum autyzmu

Kompozycja unistyczna 13 to sztuka unistyczna. Sztuka unistyczna jest wynalazkiem Władysława Strzemińskiego, malarza. Sztuka unistyczna to malarstwo.

Obraz unistyczny to obraz abstrakcyjny. Nie przypomina codziennego świata. Obraz unistyczny działa na widza tylko kolorami, a nie pokazanymi rzeczami. Na obrazie jest ważna materialna farba.

Strzemiński na obrazie unistycznym nie pokazał ludzi (obraz nie jest portretem), nie pokazał rzeczy ani roślin (obraz nie jest martwą naturą), nie pokazał świata (obraz nie jest pejzażem). Strzemiński nie namalował kształtów ani nie użył dużej liczby kolorów. On stworzył prosty obraz.

Strzemiński użył płótna obrazu o formie kwadratu, ponieważ kwadrat to prosta figura.

Strzemiński pomalował cały obraz jedną farbą o żółto-zielonym odcieniu, ale nie równo. On użył grubo farby na części obrazu, inne miejsca obrazu pomalował farbą cienko. Ale każde miejsce obrazu jest tak samo ważne.

Sucha farba stworzyła powierzchnię obrazu, która nie jest całkiem płaska. Nierówna powierzchnia jest bardzo ważną częścią obrazu unistycznego. Dlatego niektórzy ludzie widzą na obrazie unistycznym różne rzeczy: albo bardzo dużo zagiętych linii, albo słońce na powierzchni wody, albo piłkę w sieci.

Autor skryptu: Leszek Karczewski

Opis dedykowany osobom słabo słyszącym i niesłyszącym

Obraz pt Kompozycja unistyczna 13. Artysta Władysław Strzemiński, rok powstania 1934, technika olej na płótnie, wymiary 50 cm wysokość na 50 cm szerokość. Praca abstrakcyjna. Z założenia nie posiada treści a także malarskiego światłocienia czy złudzenia trójwymiaru. Tło gładko malowane, na nim za pomocą grubej faktury namalowane są faliste linie. Kolor tła i linii jest taki sam. Faktura obrazu jest gruba, a cień który się pojawia na pracy jest autentyczny, nie udawany. Kompozycja obrazu jest otwarta, w centralnej części obrazu linie są powiększone. Każda linia jest równoważna z innymi, nie ma linii najważniejszej. Praca jest rozwinięciem unizmu, kierunku, który wypracował Władysław Strzemiński. Artysta porzuca sztukę mimetyczną, przedstawiającą, obraz z zasady jest płaski bez złudzenia trój wymiaru. Obraz według Strzemińskiego jest bytem autonomicznym, zwolnionym z obowiązku przedstawienia natury. Obraz to przede wszystkim farba olejna na płótnie, faktura obrazu jest najistotniejsza. Każdy fragment płaszczyzny obrazu jest tak samo ważny, nie ma hierarchii. Koncepcja unizmu wymyślona została przez Władysława Strzemińskiego, a teoretyczne rozważania przedstawia książka artysty pt. Unizm w malarstwie.

Autor skryptu: Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk

Wystawy

Wojna domom. Sala Neoplastyczna w solidarności z Ukrainą [2022-06-24-2022-09-11]
Kobro y Strzemiński. Prototipos vanguardistas [2017-04-25-2017-09-09]
Katarzyna Kobro & Władysław Strzemiński. New Art in Turbulent Times [2018-03-10-2018-09-02]
A Polish Avant-garde, Katarzyna Kobro, Władysław Strzemiński [2018-10-24-2019-01-14]
Kobro & Strzemiński - A Polish Avant-garde [2019-03-23-2019-06-30]

Władysław Strzemiński
Władysław Strzemiński

Władysław Strzemiński, artysta i teoretyk, był czołowym przedstawicielem awangardy międzywojennej w Polsce. Urodził się w zaborze rosyjskim, w Mińsku, w rodzinie polskiej. Studiował w elitarnej Wojskowej Szkole Inżynieryjnej im. cara Mikołaja w Petersburgu. Podczas pierwszej wojny światowej doznał poważnych obrażeń, w wyniku których stracił jedną rękę, nogę i widzenie w jednym oku. Od 1917 roku bliżej zainteresował się sztuką i wtedy – lub rok później – poznał też swoją przyszłą żonę, Katarzynę Kobro. Od 1918 aktywnie działał w środowisku konstruktywistów rosyjskich. Już wtedy uczestniczył w posiedzeniach Pododdziału...

Zasoby - elementy zespołu
Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także