Tadeusz Kulisiewicz

Teka "Wieś w Gorcach" (15 drzeworytów)

Udostępnij:
Datowanie: niedat.
Technika: drzeworyt
Materiały: papier
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 18.03.1938
Numer inwentarzowy: SW/206
Tadeusz Kulisiewicz

Grafik i rysownik. Studia artystyczne odbył w latach 1923–1929 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u Profesorów Mieczysława i Miłosza Kotarbińskich oraz Władysława Skoczylasa. W 1926 roku związał się ze  Stowarzyszeniem Polskich Artystów Grafików „Ryt” i debiutował na jego wystawie. W latach 1933–1939 prowadził kursy rysunku w ASP w pracowni Mieczysława Kotarbińskiego. Od 1946 roku był profesorem nadzwyczajnym rysunku ASP , a w 1950 został mianowany profesorem zwyczajnym grafiki.  W 1926 Kulisiewicz odkrył Szlembark, wieś w Gorcach. Odtąd  powracał tam często przez całe życie. Drzeworyty szlembarskie Kulisiewicza to grafiki...