#otwarty Atlas nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku

Aleksander Rodczenko

Konstrukcja przestrzenna nr 6 – biała rzeźba bezprzedmiotowa

Udostępnij:
Datowanie: 1918 (oryginał zaginiony, rekonstrukcja 1973)
Technika: rzeźba
Materiały:aluminium
Rozmiar:64 x 53 x 12 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 08.11.1975
Numer inwentarzowy:MS/SN/R/198
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

Konstruktywiści, projektując przyszłą bryłę świata i przedstawiając wizję „nowego” społeczeństwa, tworzyli na wpół abstrakcyjne rzeźby. Były to modele budynków użyteczności publicznej, pomników-kompozycji na cześć nowych czasów, dekoracje teatralne albo po prostu monumenty z brył. Konstrukcje przestrzenne artysta tworzył w latach 1918-1921, a przybierały one formy od lekkich, wręcz chybotliwych, poprzez ciężkie i masywne do kolistych, elipsoidalnych, wiszących w przestrzeni. Rodczenko wykorzystywał w nich linearyzm, a więc taki sposób ujmowania tworzonego przedmiotu, w którym linie (proste lub krzywe) „zapętlają się” w coraz to nowe i coraz bardziej złożone układy. Konstrukcja nr 6 jest oderwanym od rzeczywistości szkicem przedmiotu, którego kształt, kolor i faktura podporządkowane są linii, jak to ujął Rodczenko – „szkieletowi konstrukcji”.

Maciej Cholewiński (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 832).

Aleksander Rodczenko

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także
Powiązane obiekty