Mieczysław Szczuka

Konstrukcja przestrzenna 1 (Portret rewolucjonisty)

Udostępnij:
Datowanie: 1983
Technika: technika mieszana
Materiały: metal, drewno, klej
Rozmiar:wys. 53 cm, szer. 36 cm, głęb. 24 cm
Data nabycia: 1983
Numer inwentarzowy: MS/SN/R/318

Opis dzieła

Dzieło nawiązuje do hasła użyteczności sztuki rosyjskich konstruktywistów. Artysta uzależniał budowę dzieła od własności fizycznych materiału, jakości jego powierzchni, sposobu obróbki. Postulował wykorzystanie światła elektrycznego i rzeczywistego ruchu elementów. Dynamiczny układ elementów sugeruje w tej pracy pojęcie czynu rewolucyjnego. Może również charakteryzować postać artysty-inżyniera, który, jak deklarowała grupa Blok, współtworzona przez Szczukę, opiera swą twórczość na „świadomej, kształtującej woli, domagającej się jasności i ścisłości form”.

Rekonstrukcja dla Muzeum Sztuki: Jan Kubasiewicz, Józef Piwkowski, Janusz Zagrodzki.


„Wyzwolenie plastyki z supremacji naturalizmu, anegdoty literackiej i tym podobnych obcych jej istocie naleciałości”, tak charakteryzował Szczuka współtworzoną przez siebie Nową Sztukę. Jego Konstrukcja przestrzenna wydaje się być wyrazem tego postulatu. Zbudowana z prostych form i materiałów rzeźba Szczuki jest modelowym przykładem sztuki konstruktywizmu: metal i drewno, proste figury geometryczne, statyczna, ciężka podstawa i dynamiczny kształt trójkąta, swobodnie opadający łańcuch i smukłe, skośnie ustawione metalowe pręty. Kompozycja łączy formy statyczne i dynamiczne. Jej drugi tytuł niejako tłumaczy to napięcie formy – Portret rewolucjonisty staje się wizualizacją napiętej sytuacji społecznej.

Karol Jóźwiak (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 972).

Opis prosty

Rzeźba, konstrukcja przestrzenna wykonana z drewna i metalu. Zbudowana z prostych form - prostokątów, trójkątów, linii. Na statycznej, ciężkiej podstawie dynamiczny kształt trójkąta, przypominający żagiel. Wokół swobodnie opadający łańcuch rozpięty pomiędzy smukłymi, skośnie ustawionymi metalowymi prętami.

Wystawy

Atlas nowoczesności. Ćwiczenia (II EDYCJA) [2021-10-01-2026-10-01]

Mieczysław Szczuka
Mieczysław Szczuka

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty